Seria IT

Podstawowa seria wydawnicza Instytutu Tomistycznego, powstała w 2010 roku. Publikowane są w niej prace polskich autorów, poświęcone głównie myśli tomistycznej, ale również historii idei i doktryn, a także filozofii.

 

 

Did Aquinas Justify the Transition from “Is” to “Ought”? Piotr Lichacz OP
Did Aquinas Justify the Transition from “Is” to “Ought”?
Piotr Lichacz OP
Quaestiones disputatae De verbo Ricardus Knapwell
Quaestiones disputatae De verbo
Ricardus Knapwell
 

Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku Juliusz Domański
Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku
Juliusz Domański
 

Dominicans and the Challenge of Thomism Ed. Michał Paluch OP & Piotr Lichacz OP
Dominicans and the Challenge of Thomism
Ed. Michał Paluch OP & Piotr Lichacz OP
Dlaczego Tomasz Michał Paluch OP
Dlaczego Tomasz
Michał Paluch OP
Une grave querelle Paweł Krupa OP
Une grave querelle
Paweł Krupa OP
Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka
Zenon Kałuża
Święty Tomasz z Akwinu o Bogu
Mateusz Przanowski OP
 

Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu
Juliusz Domański
 

Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego
Mateusz Przanowski OP

La connaissance en Dieu
Fabio Gibiino

 

Odkupiciel i Przyjaciel.
U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos
Piotr Roszak

 

Epistemologia
Stanisław Judycki​