Program/misja

Instytut Tomistyczny jest instytucją naukową Polskiej Prowincji Dominikanów, powstałą w roku 1958 z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zgodnie ze swoim Statutem Instytut Tomistyczny prowadzi działalność w kilku obszarach.

Myśl św. Tomasza z Akwinu

Podstawowym obszarem działalności Instytutu jest prowadzenie, animowanie i promocja prac badawczych, edytorskich i translatorskich związanych z dziełem i myślą św. Tomasza z Akwinu. Chodzi zarówno o projekty dotyczące historii jego dzieła, jak i o próbę konfrontacji Tomaszowej propozycji ze współczesną filozofią i teologią. By osiągnąć ten cel, Instytut Tomistyczny:

  • organizuje seminaria;
  • prowadzi projekty wydawnicze;
  • organizuje spotkania dyskusyjne;
  • rozwija bibliotekę specjalistyczną.

W związku z dbałością o dziedzictwo myśli św. Tomasza, IT prowadzi ponadto studia i publikuje prace poświęcone polskiemu i europejskiemu średniowieczu (patrz: Historia oraz Projekty).

Edukacja

Instytut Tomistyczny prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu przekazywanie wiedzy o dziedzictwie chrześcijańskiej teologii i filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku św. Tomasza z Akwinu.

W ramach działalności edukacyjnej Instytut realizowane są następujące inicjatywy:

Działalność ekspercka

Zgodnie z wolą inicjatora Instytutu, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut wykonuje ekspertyzy z dziedziny teologii i związanych z nią dyscyplin, współpracując z Komisją Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.