Program/misja

Podstawowym celem Instytutu Tomistycznego jest prowadzenie, animowanie i promocja prac badawczych, edytorskich i translatorskich związanych ze studiami nad historią teologii. Szczególne miejsce w jego pracy zajmuje dzieło i myśl św. Tomasza z Akwinu. W przypadku tego ostatniego chodzi zarówno o projekty dotyczące historii jego dzieła, jak i próby konfrontacji Tomaszowej propozycji ze współczesną filozofią i teologią. By osiągnąć swój cel, Instytut Tomistyczny:

  • organizuje seminaria,
  • prowadzi projekty wydawnicze,
  • organizuje spotkania dyskusyjne,
  • rozwija bibliotekę specjalistyczną.

IT posiada poważny dorobek wydań tekstów i prac poświęconych polskiemu i europejskiemu średniowieczu (patrz: Historia). Niektóre z prowadzonych przez IT projektów (patrz: Projekty) mają na celu wykorzystanie i rozwój tego dziedzictwa.