Seminaria

Zajęcia prowadzone przez członków i współpracowników Instytutu, mające charakter zarazem naukowy i popularyzatorski. Ilość uczestników jest ograniczona ze względu na seminaryjny charakter spotkań; chętni na początku roku akademickiego zobowiązują się do regularnego i czynnego udziału. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

r.a. 2017/2018:

  • Seminarium tomistyczne De virtutibus cz. I. Lektura i analiza Summy Teologii, I-II, q. 55-70 (prowadzący: dr Michał Mrozek OP)
  • Seminarium filozoficzne. Lektura i analiza komentarza św. Tomasza do Metafizyki Arystotelesa. (prowadzący: Piotr Kaznowski)

r.a. 2016/2017:

  • Seminarium tomistyczne De habitibus. Lektura i analiza Summy Teologii, I-II, q. 49-54 (prowadzący: dr Michał Mrozek OP)
  • Seminarium filozoficzne. Lektura i analiza komentarza św. Tomasza do Peri Hermeneias Arystotelesa (prowadzący: Piotr Kaznowski)
  • Seminarium dla pracowników naukowych UW nt. składu tekstów z edycją rękopisów średniowiecznych (prowadzący: dr Zbigniew Pajda OP)