Święty Tomasz z Akwinu o Bogu

Mateusz Przanowski OP

Instytut Tomistyczny
Warszawa: 2015
418 s.; 23 cm
ISBN 978-83-905171-9-3

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE.

 

 

 

 

Encyklika Aeterni Patris papieża Leona XIII z 4 sierpnia 1879 roku proklamowała św. Tomasza z Akwinu mistrzem myślenia filozoficznego dla wierzących katolików. Ta niewątpliwa gloryfikacja myśli Tomaszowej miała niestety także ujemne skutki. Po pierwsze, zaczęto traktować Akwinatę przede wszystkim jako filozofa, po drugie zaś, wraz z pojawieniem się nowych prądów teologicznych, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, tomizm uznano za nieaktualny i przestarzały.
Książka Mateusza Przanowskiego znakomicie wpisuje się w nurt badań, które przypominają o aktualności myśli teologicznej dominikańskiego teologa z XIII w. Autor, daleki od ducha tomistycznej apologetyki, wykazuje, że w nauce o Bogu, św. Tomasz wciąż olśniewa swoją przenikliwością i głębią oraz że, również dla współczesnych, może on być doskonałym przewodnikiem w pojmowaniu najgłębszych tajemnic wiary chrześcijańskiej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Skróty

„Bóg potrzebujący” (Deus indigens) — ślepa uliczka teologii

Część pierwsza: Natura Boga

1. Powołanie chrześcijańskiego mędrca

2. Prostota — centralne zagadnienie tomistycznej nauki o Bogu

Część druga: Uczucia w Bogu?

1. Miejsce metafory w języku religijnym

2. Nazwy uczuć w Bogu. Szczególny przypadek zastosowania języka metaforycznego

3. Cierpienie Boga?

Część trzecia: Trójca Święta

1. Spiritus Creator

2. O Trójcy Świętej polemicznie

Część czwarta: Stworzenie i zbawienie

1. Bonum est diffusivum sui. Akt stwórczy jako „rozlewanie się” dobroci Boga

2. Krytyka manichejskiej tezy o dwóch zasadach stworzenia

3. Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa

Informacja bibliograficzna

Bibliografia

Indeks osobowy