Szkoła Letnia 2022: „Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu: teksty i interpretacje”

W ramach projektu Opera omnia św. Tomasza z Akwinu zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów do udziału w wkładach i zajęciach praktycznych poświęconych średniowiecznej egzegezie biblijnej, filozofii średniowiecznej i jej aktualności, a także warsztatowi translatorskiemu. Zajęcia będą realizowane w Toruniu i Warszawie, od 14 do 20 czerwca, zarówno w formie seminaryjnej jak i indywidualnej pracy z tekstami Tomasza z Akwinu. Inauguracja szkoły letniej odbędzie się w Toruniu, 14 czerwca o godz. 10:00 seminarium poświęconym rozumowaniu i sposobowi argumentacji w komentarzach

Publikacja „Epistemologii” prof. Stanisława Judyckiego

Z dumą i radością prezentujemy najnowszą publikację z serii „Biblioteka Instytutu Tomistycznego”: monumentalną, dwutomową Epistemologię, autorstwa prof. Stanisława Judyckiego, wydaną we współpracy z Wydawnictwem W drodze.  Jak w recenzji tej pracy podkreślił prof. Jacek Wojtysiak, „książka wyczerpuje wszystkie tematy epistemologii ogólnej i szczegółowej, a także porusza szereg zagadnień z pogranicza epistemologii oraz metafizyki, filozofii religii, filozofii języka, filozofii nauki, filozofii matematyki itp. Każde zagadnienie jest opracowane bardzo dokładnie, monograficznie, z uwzględnieniem jego rozmaitych powiązań (także związanych z naukami szczegółowymi). Epistemologia

Wydanie książki Gilsona

Nakładem Teologii Politycznej ukazało się właśnie pierwsze polskie tłumaczenie książki Metamorfozy Państwa Bożego, autorstwa Étienne’a Gilsona, które zostało opublikowane przy współpracy wydawniczej naszego Instytutu. Jest to znakomita analiza rozwoju idei christianitas oraz rzeczpospolitej chrześcijańskiej, w której omówione zostały koncepcje m.in. św. Augustyna, Rogera Bacona, Dantego, Mikołaja z Kuzy oczy Tommaso Campanelli.  Więcej informacji na temat publikacji można znaleźć na stronie internetowej Teologii Politycznej.  

Wykłady Otwarte IT: Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza?

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza? Tomasza z Akwinu dylematy polityczne, który wygłosi ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW i który odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 19.00. Ks. Jacek Grzybowski jest filozofem, adiunktem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu historii filozofii, filozofii polityki, filozofii religii i filozofii kultury, w tym m.in. takich książek, jak

Wykłady Otwarte IT: Wykład prof. dr hab. Bogdana Szlachty

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi prof. dr hab. Bogdan Szlachta i który zatytułowany będzie Tomistyczna a nowożytna koncepcja prawa. Wykład odbędzie się w czwartek 13 lutego o godz. 19.00. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta jest filozofem polityki i historykiem myśli politycznej.  Obecnie kieruje Katedrą Filozofii Polityki na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez osiem lat był też dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na tej uczelni. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Politycznych PAN, jest również członkiem

Wykłady Otwarte IT: Czy dzięki prawu ludzie stają się lepszymi

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Czy skutkiem prawa jest czynienie ludzi dobrymi? Uwagi na kanwie odpowiedzi św. Tomasza z Akwinu („Suma Teologii” I-II, q. 92, a. 1). Odbędzie się on w czwartek 23 stycznia o godz. 19.00, zaś wygłosi go o. dr Michał Mrozek OP. Ojciec Michał Mrozek OP jest wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego i teologiem moralistą. Wykłada m.in. w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie, Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii oraz Studium Dominicanum. Opublikował książkę Finis

Wykłady Otwarte IT: „De regno” św. Tomasza

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Królowanie jako droga duchowa. Św. Tomasz i jego „De regno”, który wygłosi Mateusz Matyszkowicz i który odbędzie się w czwartek 5 grudnia o godz. 19.00. Mateusz Matyszkowicz jest filozofem i publicystą, autorem polskiego tłumaczenia Tomaszowego De regno (O królowaniu, Kraków 2006). Był redaktorem „Teologii Politycznej”, a także redaktorem naczelnym czasopisma „Fronda Lux”. Pełnił też funkcję dyrektora TVP Kultura oraz TVP1, obecnie zaś jest członkiem zarządu Telewizji Polskiej. Autor książki Śmierć rycerza

Wykłady Otwarte IT: Sens historii po Chrystusie

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się w czwartek 7 listopada o godz. 19.00. Tym razem prelegentem będzie dr Rafał Tichy, który wygłosi wykład Sens historii po Chrystusie. Porównanie teologii historii i koncepcji społecznych Augustyna z Hippony i Joachima z Fiore. Rafał Tichy jest filozofem i teologiem, wykładającym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje także jako scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, był też współzałożycielem i redaktorem czasopisma „44 / Czterdzieści i cztery”. Jest autorem m.in. takich

Wykłady Otwarte IT: Teologia polityki

Serdecznie zapraszamy na nową serię Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, która w tym roku będzie poświęcona teologii polityki, oczywiście głównie (choć nie tylko) z tomistycznego punktu widzenia. Jako prelegentów będziemy mieli zaszczyt gościć m.in. prof. Bogdana Szlachtę, ks. prof. Jacka Grzybowskiego i prof. Pawła Kłoczowskiego. Przyjrzymy się takim kwestiom, jak porównanie tomistycznej i nowożytnej koncepcji prawa, cnoty polityczne, relacje między państwem i Kościołem, czy zestawienie Arystotelesowego i Kartezjańskiego rozumienia polityki. Pierwszy wykład, zatytułowany Tomiści i polityka. Sylabus kontrowersji filozoficznych współczesności, odbędzie się

Wykłady Otwarte IT: o. Thomas Weinandy o Wcieleniu

W czwartek 13 czerwca o godz.  19.00 serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi nasz znakomity gość, o. prof. Thomas Weinandy OFM Cap. Wykład zatytułowany będzie: Słowo stało się ciałem: Wcielenie jako relacja mieszana według św. Tomasza z Akwinu. O. prof. Thomas Weinandy OFM Cap. to wybitny amerykański teolog, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wykłada w Capuchin College (Waszyngton); uczył także choćby na Uniwersytecie Oxfordzkim, Georgetown University oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Specjalizuje się w chrystologii