Wykłady Otwarte IT: Teologia polityki

Serdecznie zapraszamy na nową serię Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, która w tym roku będzie poświęcona teologii polityki, oczywiście głównie (choć nie tylko) z tomistycznego punktu widzenia. Jako prelegentów będziemy mieli zaszczyt gościć m.in. prof. Bogdana Szlachtę, ks. prof. Jacka Grzybowskiego i prof. Pawła Kłoczowskiego. Przyjrzymy się takim kwestiom, jak porównanie tomistycznej i nowożytnej koncepcji prawa, cnoty polityczne, relacje między państwem i Kościołem, czy zestawienie Arystotelesowego i Kartezjańskiego rozumienia polityki. Pierwszy wykład, zatytułowany Tomiści i polityka. Sylabus kontrowersji filozoficznych współczesności, odbędzie się

Wykłady Otwarte IT: o. Thomas Weinandy o Wcieleniu

W czwartek 13 czerwca o godz.  19.00 serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi nasz znakomity gość, o. prof. Thomas Weinandy OFM Cap. Wykład zatytułowany będzie: Słowo stało się ciałem: Wcielenie jako relacja mieszana według św. Tomasza z Akwinu. O. prof. Thomas Weinandy OFM Cap. to wybitny amerykański teolog, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wykłada w Capuchin College (Waszyngton); uczył także choćby na Uniwersytecie Oxfordzkim, Georgetown University oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Specjalizuje się w chrystologii

Wykłady Otwarte IT: Dariusz Karłowicz o Wcieleniu według Greków

Serdecznie zapraszamy na kolejny z tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, który wygłosi dr Dariusz Karłowicz i który zatytułowany będzie Wcielenie a myśl grecka. Wykład odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 19.00 w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie. Dariusz Karłowicz to filozof, wykładowca i publicysta. Jest także współzałożycielem i redaktorem naczelnym rocznika „Teologia Polityczna” oraz prezesem Fundacji Świętego Mikołaja. Autor takich książek jak Arcyparadoks śmierci (Znak 2000), Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei (Ośrodek Myśli

Wykłady Otwarte IT: Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy

W czwartek 11 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego. Wygłosi go Krzysztof Ośko OP, a zatytułowany on będzie „Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy”. Zapomniany element Tomaszowej nauki o Wcieleniu. Krzysztof Ośko OP jest teologiem i członkiem Instytutu Tomistycznego. Magisterium oraz licencjat kanoniczny z teologii uzyskał na Uniwersytecie Fryburskim (Szwajcaria). Prowadzi zajęcia z teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie pracuje nad doktoratem z filozofii, poświęconym m.in. dowodom na istnienie Boga. Wykłady Otwarte

Wykłady Otwarte IT: Spory o Wcielenie w pierwszym tysiącleciu

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się już za tydzień, w czwartek 7 marca o godz. 19.00. Najbliższy wykład zatytułowany będzie Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia, zaś wygłosi go o. dr Damian Mrugalski OP. Dr Damian Mrugalski OP jest teologiem i filozofem, specjalistą w zakresie patrystyki. Obecnie wykłada teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; prowadzi również zajęcia m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w

Wykłady Otwarte IT: Wykład Mateusza Przanowskiego OP

W czwartek 14 lutego o godz. 19.00 serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi o. dr Mateusz Przanowski OP i który zatytułowany będzie Akwinata o motywie Wcielenia. Mateusz Przanowski OP jest teologiem dogmatykiem, dyrektorem Instytutu Tomistycznego i wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Specjalizuje się w myśli św. Tomasza z Akwinu oraz w trynitologii. Jest autorem m.in. takich publikacji, jak Uniżony Bóg w myśl św. Tomasza z Akwinu (Toruń 2018), Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu

Nagranie wykładu ks. Grzegorza Strzelczyka

Na stronie tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego jest już dostępne nagranie wykładu ks. Grzegorza Strzelczyka, „Czy istnieje alternatywa dla klasycznego opisu jedności Chrystusa? Historia wybranych porażek”. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania! Wykład poświęcony był współczesnym próbom ujęcia na nowo prawdy o współistnieniu dwóch natur w Chrystusie. Jak bowiem zauważył ks. Strzelczyk, część teologów krytykuje sposób, w jaki zagadnienie to zostało przedstawione na Soborze w Chalcedonie, uznając go za niezrozumiały dla dzisiejszego człowieka. Zdaniem ks. Strzelczyka, można wyróżnić trzy główne grupy

Wykłady Otwarte IT: prelekcja ks. Grzegorza Strzelczyka

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się w czwartek 10 stycznia o godz. 19.00. Wygłosi go ks. dr Grzegorz Strzelczyk, a zatytułowany on będzie: Czy istnieje alternatywa dla klasycznego opisu jedności Chrystusa? Historia wybranych porażek. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk to teolog, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości). Jest także dyrektorem Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej; pełnił również funkcję sekretarza II Synodu Archidiecezji Katolickiej. Specjalizuje się w chrystologii, historii

„Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazała się właśnie książka dyrektora naszego Instytutu, Mateusza Przanowskiego, zatytułowana Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu (na stronie Wydawnictwa dostępny jest m.in. spis treści). Poświęcona jest ona wątkowi, który rzadko dostrzegany jest w dziełach Akwinaty, mianowicie zagadnieniu uniżenia (kenozy) Boga. Choć temat ten kojarzy się głównie ze współczesną, a nie klasyczną myślą teologiczną, to okazuje się, że był on też poruszany przez św. Tomasza – który jednak rozumiał go zupełnie odmiennie

Wykłady Otwarte IT: Michał Wilk o „Hymnie o kenozie”

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego z serii poświęconej zagadnieniu Wcielenia. Najbliższe spotkanie odbędzie się  w środę 12 grudnia (nie jak zwykle w czwartek!) i dotyczyć będzie Hymnu o kenozie z Pawłowego Listu do Filipian, zaś poprowadzi je p. Michał Wilk. Michał Wilk to znakomity biblista, twórca portalu Orygenes+ — jednego z najlepszych i najbardziej nowoczesnych polskich portali poświęconych Pismu Świętemu; niedawno założył też otwartą platformę e-learningową Orygenes+ University. Wykładowca biblistyki, greki oraz hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu