Wykłady Otwarte IT: Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza?

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza? Tomasza z Akwinu dylematy polityczne, który wygłosi ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW i który odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 19.00. Ks. Jacek Grzybowski jest filozofem, adiunktem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu historii filozofii, filozofii polityki, filozofii religii i filozofii kultury, w tym m.in. takich książek, jak

Wykłady Otwarte IT: Wykład prof. dr hab. Bogdana Szlachty

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi prof. dr hab. Bogdan Szlachta i który zatytułowany będzie Tomistyczna a nowożytna koncepcja prawa. Wykład odbędzie się w czwartek 13 lutego o godz. 19.00. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta jest filozofem polityki i historykiem myśli politycznej.  Obecnie kieruje Katedrą Filozofii Polityki na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez osiem lat był też dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na tej uczelni. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Politycznych PAN, jest również członkiem

Wykłady Otwarte IT: Czy dzięki prawu ludzie stają się lepszymi

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Czy skutkiem prawa jest czynienie ludzi dobrymi? Uwagi na kanwie odpowiedzi św. Tomasza z Akwinu („Suma Teologii” I-II, q. 92, a. 1). Odbędzie się on w czwartek 23 stycznia o godz. 19.00, zaś wygłosi go o. dr Michał Mrozek OP. Ojciec Michał Mrozek OP jest wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego i teologiem moralistą. Wykłada m.in. w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie, Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii oraz Studium Dominicanum. Opublikował książkę Finis

Wykłady Otwarte IT: „De regno” św. Tomasza

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Królowanie jako droga duchowa. Św. Tomasz i jego „De regno”, który wygłosi Mateusz Matyszkowicz i który odbędzie się w czwartek 5 grudnia o godz. 19.00. Mateusz Matyszkowicz jest filozofem i publicystą, autorem polskiego tłumaczenia Tomaszowego De regno (O królowaniu, Kraków 2006). Był redaktorem „Teologii Politycznej”, a także redaktorem naczelnym czasopisma „Fronda Lux”. Pełnił też funkcję dyrektora TVP Kultura oraz TVP1, obecnie zaś jest członkiem zarządu Telewizji Polskiej. Autor książki Śmierć rycerza

Wykłady Otwarte IT: Sens historii po Chrystusie

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się w czwartek 7 listopada o godz. 19.00. Tym razem prelegentem będzie dr Rafał Tichy, który wygłosi wykład Sens historii po Chrystusie. Porównanie teologii historii i koncepcji społecznych Augustyna z Hippony i Joachima z Fiore. Rafał Tichy jest filozofem i teologiem, wykładającym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje także jako scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych, był też współzałożycielem i redaktorem czasopisma „44 / Czterdzieści i cztery”. Jest autorem m.in. takich

Wykłady Otwarte IT: Teologia polityki

Serdecznie zapraszamy na nową serię Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, która w tym roku będzie poświęcona teologii polityki, oczywiście głównie (choć nie tylko) z tomistycznego punktu widzenia. Jako prelegentów będziemy mieli zaszczyt gościć m.in. prof. Bogdana Szlachtę, ks. prof. Jacka Grzybowskiego i prof. Pawła Kłoczowskiego. Przyjrzymy się takim kwestiom, jak porównanie tomistycznej i nowożytnej koncepcji prawa, cnoty polityczne, relacje między państwem i Kościołem, czy zestawienie Arystotelesowego i Kartezjańskiego rozumienia polityki. Pierwszy wykład, zatytułowany Tomiści i polityka. Sylabus kontrowersji filozoficznych współczesności, odbędzie się

Wykłady Otwarte IT: o. Thomas Weinandy o Wcieleniu

W czwartek 13 czerwca o godz.  19.00 serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi nasz znakomity gość, o. prof. Thomas Weinandy OFM Cap. Wykład zatytułowany będzie: Słowo stało się ciałem: Wcielenie jako relacja mieszana według św. Tomasza z Akwinu. O. prof. Thomas Weinandy OFM Cap. to wybitny amerykański teolog, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Wykłada w Capuchin College (Waszyngton); uczył także choćby na Uniwersytecie Oxfordzkim, Georgetown University oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Specjalizuje się w chrystologii

Wykłady Otwarte IT: Dariusz Karłowicz o Wcieleniu według Greków

Serdecznie zapraszamy na kolejny z tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, który wygłosi dr Dariusz Karłowicz i który zatytułowany będzie Wcielenie a myśl grecka. Wykład odbędzie się w piątek 17 maja o godz. 19.00 w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie. Dariusz Karłowicz to filozof, wykładowca i publicysta. Jest także współzałożycielem i redaktorem naczelnym rocznika „Teologia Polityczna” oraz prezesem Fundacji Świętego Mikołaja. Autor takich książek jak Arcyparadoks śmierci (Znak 2000), Koniec snu Konstantyna. Szkice z życia codziennego idei (Ośrodek Myśli

Wykłady Otwarte IT: Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy

W czwartek 11 kwietnia o godz. 19.00 odbędzie się kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego. Wygłosi go Krzysztof Ośko OP, a zatytułowany on będzie „Słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy”. Zapomniany element Tomaszowej nauki o Wcieleniu. Krzysztof Ośko OP jest teologiem i członkiem Instytutu Tomistycznego. Magisterium oraz licencjat kanoniczny z teologii uzyskał na Uniwersytecie Fryburskim (Szwajcaria). Prowadzi zajęcia z teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie pracuje nad doktoratem z filozofii, poświęconym m.in. dowodom na istnienie Boga. Wykłady Otwarte

Wykłady Otwarte IT: Spory o Wcielenie w pierwszym tysiącleciu

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się już za tydzień, w czwartek 7 marca o godz. 19.00. Najbliższy wykład zatytułowany będzie Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia, zaś wygłosi go o. dr Damian Mrugalski OP. Dr Damian Mrugalski OP jest teologiem i filozofem, specjalistą w zakresie patrystyki. Obecnie wykłada teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; prowadzi również zajęcia m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w