Inne

Pierwszą własną serią wydawniczą Instytutu były „Studia Przeglądu Tomistycznego”, publikowane w latach 1996–2003, w których ukazały się trzy edycje średniowiecznych dzieł teologicznych oraz studium poświęcone polskiej kulturze religijnej – wszystkie te pozycje przedstawiamy poniżej. Oprócz tego, w ostatnich latach Instytut współpracował z Wydawnictwem Marek Derewiecki oraz Wydawnictwem „W drodze” przy publikacji dzieł dotyczących św. Tomasza z Akwinu oraz dwujęzycznego wydania kwestii dyskutowanych O mocy Boga.

 

Sermones de tempore et de sanctis Peregrinus de Opole
Sermones de tempore et de sanctis
Peregrinus de Opole
Piotr Wysz z Radolina (*ok. 1354 – †1414) i jego dzieło „Speculum aureum” Władysław Seńko
Piotr Wysz z Radolina (*ok. 1354 – †1414) i jego dzieło „Speculum aureum”
Władysław Seńko
Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku Daniel Olszewski
Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku
Daniel Olszewski
Tractatus De vita contemplativa et activa Henricus Bitterfeld de Brega OP
Tractatus De vita contemplativa et activa
Henricus Bitterfeld de Brega OP
Święty Tomasz z Akwinu – mistrz duchowy Jean-Pierre Torrell OP
Święty Tomasz z Akwinu – mistrz duchowy Jean-Pierre Torrell OP
Święty Tomasz teolog. Wybór studiów
Święty Tomasz teolog. Wybór studiów
 

O mocy Boga, tomy I-VI Św. Tomasz z Akwinu
O mocy Boga, tomy I-VI
Św. Tomasz z Akwinu
 

Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło Jean-Pierre Torrell OP
Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło Jean-Pierre Torrell OP