Studium Dominicanum

Studium Dominicanum, czyli Szkoła Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP, to inicjatywa skierowana przede wszystkim do osób świeckich chcących systematycznie pogłębiać swą wiedzę z zakresu teologii i filozofii chrześcijańskiej. Zajęcia odbywają się w czternaście sobót podczas roku akademickiego. Na pierwszym roku słuchacze poznają podstawy teologii i filozofii, zaś na starszych latach uczestniczą w zajęciach biblijnych i tomistycznych.

Studium powstało w 2013 roku. Początkowo prowadzone było przez służewski klasztor dominikanów i Fundację Dominikańska 2, natomiast w 2017 roku merytoryczną i organizacyjną opiekę nad nim przejął Instytut Tomistyczny.

 

http://sd.dominikanie.pl