Współpracownicy

Od samego początku Instytut Tomistyczny miał szczęście do znakomitych współpracowników spoza Zakonu.

Poniższa lista nie jest w żadnej mierze wyczerpująca i wciąż ją uzupełniamy.

Anzulewicz Henryk (ur. 1955) – historyk filozofii, mediewista, jeden z najwybitniejszych współczesnych znawców myśli Alberta Wielkiego, wieloletni pracownik Albertus-Magnus-Institut w Bonn. Z Instytutem Tomistycznym związany jest od końca lat 70. XX wieku, początkowo jako pracownik naukowy, później m.in. jako członek rady naukowej “Przeglądu Tomistycznego”.

Domański Juliusz (ur. 1927) – wybitny historyk filozofii, mediewista, filolog klasyczny. Wieloletni profesor Instytutu Filozofii i Socjologii  PAN oraz Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Z Instytutem współpracuje od połowy lat 70. XX wieku, głównie w zakresie badań nad filozofią i teologią średniowiecza. Jest członkiem rady naukowej “Przeglądu Tomistycznego”, którego był również współzałożycielem; Instytut miał też zaszczyt być wydawcą niektórych książek autorstwa prof. Domańskiego.

Kałuża Zenon (ur. 1936) – wybitny mediewista, wieloletni pracownik naukowy Centre National de la Recheche Scientifique. W latach 2005-2017 był redaktorem naczelnym “Przeglądu Tomistycznego”, który pod jego przewodnictwem znalazł się w gronie najwyżej punktowanych czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. W 2011 roku został odznaczony Medalem św. Jacka, przyznawanym za zasługi dla Polskiej Prowincji Dominikanów.

Olszewski Mikołaj – historyk filozofii, specjalizujący się w filozofii średniowiecznej. Profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jest także tłumaczem dzieł św. Tomasza z Akwinu. Z Instytutem Tomistycznym związany jest od lat, m.in. jako członek jego rady naukowej, a także wchodząc w skład rady naukowej „Przeglądu Tomistycznego”.

Seńko Władysław (1928-2017) – znakomity historyk filozofii, mediewista, edytor tekstów średniowiecznych. Wieloletni profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; wykładał także choćby na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Akademii Teologii Katolickiej. Z Instytutem Tomistycznym współpracował od początku lat 70. XX wieku, m.in. jako tłumacz, redaktor serii wydawniczych oraz współzałożyciel i członek rady naukowej “Przeglądu Tomistycznego” (artykuł wspomnieniowy o prof. Seńce można pobrać tutaj).

Stokowska Maria (1910-1997) – doktor filozofii i tłumacz, autorka polskich przekładów dzieł m.in. św. Augustyna, Charlesa Journeta, Henriego de Lubac. Przez wiele lat związana ze “kółkiem” ks. Władysława Korniłowicza. W Instytucie Tomistycznym działała od samego początku jego istnienia (była jedyną osobą świecką, która uczestniczyła w spotkaniu założycielskim IT 8 maja 1958 roku). Odpowiadała m.in. za sekretariat Instytutu oraz za przygotowywanie tłumaczeń.

Włodek Zofia (1925-2018) – wybitna historyk filozofii i mediewistka, wieloletni pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Znakomita tłumaczka dzieł św. Tomasza z Akwinu (przełożyła na polski m.in. Summę contra gentiles oraz fragmenty Summy teologii). Z Instytutem Tomistycznym związana była od początku lat 70. XX wieku, prowadząc tu badania nad kulturą duchową średniowiecza. Była też współtwórczynią “Przeglądu Tomistycznego” i wieloletnim członkiem jego rady naukowej.