Katalog dzieł Tomasza

Poniższe zestawienie oparte jest na „Katalogu dzieł”, znajdującym się w książce J.-P. Torrella, Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło, wydanie drugie poprawione i poszerzone, które jest obecnie przygotowywane do publikacji (wydanie pierwsze: Kęty – Warszawa 2008).

  1. Syntezy teologiczne
  2. Kwestie dyskutowane
  3. Komentarze do Pisma Świętego
  4. Komentarze do Arystotelesa
  5. Inne komentarze
  6. Pisma polemiczne
  7. Traktaty
  8. Listy i opinie naukowe
  9. Dzieła liturgiczne, kazania, modlitwy
  10. Dzieła nieautentyczne