Przydatne linki

Ogólne

Corpus Thomisticum (LA) – portal praktycznie niezbędny dla każdego chcącego prowadzić badania nad myślą św. Tomasza z Akwinu. Znaleźć tu można m.in. łacińskie teksty wszystkich dzieł św. Tomasza, spis najlepszych wydań krytycznych dzieł Akwinaty, bibliografię tomistyczną oraz inne narzędzia badawcze.

Automata Androidica (LA-ENG) – strona do pobrania aplikacji pozwalających na czytanie i przeszukiwanie dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu na urządzeniach mobilnych. Aplikacje opracował br. Andrzej Nakonieczny OP z Polskiej Prowincji Dominikanów, przy współpracy Instytutu Tomistycznego i Fundación Tomás de Aquino.

Grand Portail Thomas d’Aquin (FR) – portal poświęcony przede wszystkim filozofii św. Tomasza. Oprócz artykułów i wykładów, zamieszczane są tu również francuskie tłumaczenia dzieł Akwinaty oraz książek jemu poświęconych.

Thomistica.net (ENG) – najbardziej aktualne i wszechstronne wiadomości ze świata tomistycznego, uwzględniające informacje o konferencjach, publikacjach oraz debatach toczących się wśród badaczy myśli św. Tomasza.

Tłumaczenia dzieł św. Tomasza

Suma teologiczna (“londyńska”) (PL) – jedyne jak dotąd całościowe tłumaczenie Summa theologiae na język polski, obejmujące 34 tomy i opublikowane przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy “Veritas” w Londynie. Niestety, przekład ten jest w wielu miejscach nieścisły.

Opera Omnia (Aquinas Institute) (LA-ENG) – nowe, stopniowo uzupełniane, dwujęzyczne wydanie dzieł św. Tomasza z Akwinu, będące częścią projektu tłumaczenia na angielski dzieł wszystkich Akwinaty, realizowanego przez Aquinas Institute for the Study of Sacred Doctrine.

St. Thomas Aquinas’ Works in English (LA-ENG) – na stronie zebrano tłumaczenia szeregu dzieł św. Tomasza na angielski. Witrynę prowadzi Dominican House of Studies/Priory of the Immaculate Conception w Waszyngtonie.

Saint Thomas d’Aquin (FR) – francuskie tłumaczenia Summa theologiae, Summa contra gentiles, Catena aurea, Tomaszowego komentarza do Traktatu o duszy Arystotelesa oraz kazań św. Tomasza. Strona jest częścią portalu JesusMarie.com, publikującego francuskie tłumaczenia prac teologicznych.

Projet Docteur angélique (FR) – francuskie tłumaczenia dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu. Strona jest prowadzona przez Institut Docteur Angélique.

Sancti Thomae Aquinatis Summa theologiae (LA-CZ-ENG)  łacińsko-czesko-angielskie wydanie Summa theologiae, opublikowane przez wydawnictwo Krystal OP, należące do Czeskiej Prowincji Dominikanów.

Komentarze do dzieł Tomasza i bibliografie

The Summa & Other Matters (ENG) – angielskie tłumaczenie fragmentów komentarza Reginalda Garrigou-Lagrange’a do Summa Theologiae.

Thomas Aquinas in English: A Bibliography (ENG) – stale aktualizowana bibliografia angielskich tłumaczeń dzieł św. Tomasza z Akwinu, przygotowana przez prof. Thérèse Bonin.

Instytucje

Thomistic Institute (ENG) – strona waszyngtońskiego instytutu tomistycznego, działającego przy Pontifical Faculty of the Immaculate Conception, prowadzonym przez amerykańską Prowincję św. Józefa.

Thomas Instuut te Utrecht (ENG) – strona instytutu tomistycznego działającego przy Tilburg University i zrzeszającego holenderskich teologów, filozofów i historyków badających dorobek św. Tomasza z Akwinu.

Czasopisma

“The Thomist” (ENG) – kwartalnik publikowany od 1939 roku przez amerykańską Prowincję św. Józefa, poświęcony teologii i filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli tomistycznej.

“Revue Thomiste” (FR) – kwartalnik wydawany od końca XIX w. przez francuskich dominikanów, publikujący artykuły z zakresu nie tylko szeroko rozumianego tomizmu, ale też ogólnie filozofii i teologii.

“New Blackfriars” (ENG) – czasopismo wydawane od 1920 roku przez angielskich dominikanów, publikujące artykuły z zakresu teologii, filozofii i kulturoznawstwa.

“Angelicum” (ENG-IT-FR) – kwartalnik wydawany przez Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu (“Angelicum”), publikujący artykuły z zakresu teologii, filozofii, prawa kanonicznego i nauk społecznych.

“Lumen Veritatis” (POR-ESP) – kwartalnik wydawany przez Instituto Teológico São Tomás de Aquino oraz Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista, zajmujący się filozofią i teologią z perspektywy tomistycznej.

“Nova et Vetera” (FR) – czasopismo założone w 1926 roku przez Charlesa Journeta, podejmujące zagadnienia teologiczne, filozoficzne, kulturoznawcze, artystyczne z perspektywy katolickiej, przede wszystkim tomistycznej.

“Nova et Vetera” (ENG) – angielska edycja kwartalnika, publikująca artykuły z zakresu teologii i filozofii, zwłaszcza te pisane z tomistycznej perspektywy. Jedno z najważniejszych angielskojęzycznych czasopism teologicznych.