Projekty IT

Instytut Tomistyczny jest placówką naukową, prowadzącą prace badawcze z zakresu filozofii i teologii, dotyczące zwłaszcza dorobku św. Tomasza z Akwinu. Zgodnie ze swoim statutem, cele te może realizować m.in. poprzez następujące formy działalności:

  1. organizację pracy badawczej i translatorskiej związanej z życiem i myślą św. Tomasza z Akwinu;
  2. wydawanie czasopisma „Przegląd Tomistyczny” oraz serii książkowych;
  3. prowadzenie prac dydaktycznych w formie odczytów i dyskusji, seminariów naukowych i systematycznych wykładów;
  4. zbieranie i udostępnianie dokumentacji i bibliografii polskiej i zagranicznej.

Projekty realizowane obecnie wpisują się zatem w te właśnie ogólne ramy.

 


Publikacje
______________


Studia doktoranckie
______________


Studium Dominicanum
______________


Wykłady Otwarte


Seminaria


Polska Bibliografia Tomistyczna