Wykłady online

W internecie dostępna jest ogromna liczba wykładów na temat Tomasza z Akwinu i tomizmu. Podana tu lista bynajmniej nie jest wyczerpująca i wciąż ją uzupełniamy. Zachęcamy też do przesyłania nam informacji o brakujących na niej wystąpieniach.

Wykłady podzielone są według kategorii – niektóre z nich pojawiają się zatem więcej niż jednokrotnie, bowiem ze względu na swą interdyscyplinarność pasują do kilku dziedzin. Najbardziej rozbudowaną kategorią, co nie zaskakuje, jest teologia dogmatyczna, którą z tego względu podzieliliśmy na kilka subkategorii.

 

Ogólne wprowadzenia do życia i myśli Tomasza

O historii i recepcji tomizmu

Teologia dogmatyczna:

O Bogu w Trójcy i Osobach Boskich

O stworzeniu: człowiek i aniołowie

O sakramentach

Teologia dogmatyczna – inne

O teologii moralnej

O teologii fundamentalnej

O Piśmie Świętym

O filozofii

Inne

 

Wszystkie wykłady alfabetycznie