Dlaczego Tomasz

Michał Paluch OP

Instytut Tomistyczny
Warszawa: 2012
259 s.; 23 cm
ISBN 978-83-905171-6-2

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE.

 

 

 

 

Dlaczego Tomasz? Myśl Akwinaty była dla Kościoła zachodniego w ciągu ostatnich kilku wieków najważniejszym punktem odniesienia w interpretowaniu Tradycji. Jeśli chcemy więc zrozumieć, na czym polega istotny wkład katolicyzmu w formowanie naszej tożsamości, trudno o lepszego niż Tomasz przewodnika. Dzieło dominikańskiego mistrza odegrało tak ważną rolę oczywiście nieprzypadkowo: genialny zmysł syntezy Akwinaty pozwolił zebrać razem i podsumować w jednej całości kilkanaście wieków intelektualnych i duchowych poszukiwań.
Tomasz żył jednak w XIII, a nie XXI wieku. Jego myśl nie stanie się dla nas dostępna przez proste powtarzanie. Tylko w konfrontacji z naszymi pytaniami i współczesnymi poszukiwaniami dzieło Akwinaty może stać się dla nas pomocą i inspiracją. Niniejsza książka ma pomóc zrobić krok w tym kierunku.

Michał Paluch OP – wykładowca teologii dogmatycznej, w latach 2002–2010 dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, obecnie rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Opublikował m.in. “La profondeur de l’amour divin”. Evolution de la doctrine de la prédestination dans l’œuvre de Thomas d’Aquin oraz Traktat o zbawieniu.

Przeczytaj fragment książki o. Michała Palucha OP.

Spis treści:

Wprowadzenie

Skróty

Część I: POSTAWA

Spotkanie z Tomaszem

W jaki sposób święty Tomasz chciał być dla innych mistrzem?

Wola źródłem sensu? Tomasz z Akwinu o wolności religijnej

Część II: BÓG I TRANSCENDENCJA

Jak myśleć o transcendencji?

Stworzenie z niczego

Dystynkcja potentia absoluta – potentia ordynata

Oswajanie wszechmocy. Droga do Tomaszowej interpretacji wszechmocy

Relacyjna koncepcja osoby boskiej

Część III: CHRYSTUS I HISTORIA ZBAWIENIA

Miejsce chrystologii w Summie teologii

Czy Doktor Anielski nie doceniał Chrystusa?

Dwa podejścia do historii zbawienia – Bonawentura i Tomasz

Droga do pojednania. Akwinata o ofierze Chrystusa

Czy Tomasz miał pomysł na teologię religii? Jacques Dupuis versus Tomasz z Akwinu

Zakończenie

Informacja bibliograficzna

Bibliografia

Indeks osobowy

Summary