Przegląd Tomistyczny

“Przegląd Tomistyczny”, wydawany od 1984 roku przez Instytut Tomistyczny, jest kontynuacją “Polskiego Przeglądu Tomistycznego”, założonego przez dominikanów w 1939 roku.

Pismo publikuje owoce studiów nad tradycją chrześcijańską, intelektualną i duchową, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku, badań nad średniowieczem oraz poszukiwań inspirujących się myślą i dziełem Tomasza z Akwinu.

Pismo zamieszcza rozprawy oryginalne w języku polskim i językach kongresowych, edycje krótkich tekstów łacińskich i polskich, oraz tłumaczenia polskie krótkich tekstów źródłowych.

Redakcja ma swoją siedzibę w klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.

http://www.pt.dominikanie.pl