Quaestiones disputatae De verbo

Ricardus Knapwell

[edidit Zbigniew Pajda, O.P.]
Instytut Tomistyczny
Warszawa: 2011
198 s.; 23 cm
ISBN 978-83-905171-2-4
[Wprowadzenie po włosku, tekst wydania po łacinie, streszczenie po angielsku]

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE.

 

 

 

Streszczenie:

W książce tej zawarte są niepublikowane do tej pory kwestie Ryszarda Knapwella, jednego z bardziej znaczących przedstawicieli pierwszej szkoły tomistycznej w Oksfordzie. Niestety, dokumenty, jakie zachowały się do naszych czasów, nie pozwalają na precyzyjnie odtworzenie życiorysu Ryszarda Knapwella. Te, które znamy, pozwalają na stwierdzenie, iż najbardziej intensywny okres jego twórczości przypada na lata 1270-1286. To jemu przypisuje się autorstwo dzieła znanego jako Correctorium corruptorii ‘Quare’napisanego w obronie Tomasza z Akwinu na przełomie lat 1282–1283.

Sam autor jest stosunkowo dobrze znany wśród badaczy tomizmu ze względu na spór ze szkołą franciszkańską, którego osią było tomistyczne definiowanie formy substancjalnej w człowieku. Głosem Knapwella w tym sporze jest kwestia De unitate formae, wydana przez Francis’a E. Kelley’a («Bibliothèque thomiste, 44», Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1982). Konflikt doprowadził do tego, że arcybiskup Canterbury, Jan Peckham, w 1286 roku, zakazał naszemu autorowi nauczania i obłożył go ekskomuniką. Był to trudny moment dla całego Zakonu. Nawet jeśli dzisiaj istnieją wątpliwości, czy decyzja o zamknięciu w ten sposób sporu z franciszkanami została wydana z powodów czysto doktrynalnych, to niewątpliwie stanowiła ona krok wstecz i utrudniła swobodny rozwój pierwszej szkoły tomistycznej w Oksfordzie. Sam Knapwell w roku 1288 został uwolniony z kar kościelnych przez papieża Mikołaja IV, ale do nauczania nigdy już nie wrócił, zmarł niedługo potem w Bolonii.

Jest rzeczą znamienną, że Knapwell, jak wielu innych dominikanów, na początku swojej kariery naukowej nie był zwolennikiem myśli św. Tomasza. Tomistą stawał się stopniowo, czemu towarzyszyły liczne postanowienia kapituł generalnych Zakonu, najpierw zorientowane na obronę myśli tomaszowej, potem na jej rozwój i w końcu na utrwalenie jej jako podstawy nauczania teologii w Zakonie.

Kwestie jakie prezentuje niniejsza publikacja pochodzą z dwóch rękopisów: Assisi, Biblioteca Comunale, 158, i Cambridge, Peterhouse 128. Pierwsza z nich traktuje o realnej różnicy pomiędzy aktem rozumienia a słowem intelektu, druga analizuje sposób formowania słowa w akcie poznania. Trzy kolejne poświęcone są zagadnieniu wizji uszczęśliwiającej ludzi zbawionych, a ostatnia wreszcie traktuje o jedności osoby w kontekście Wcielenia Słowa Bożego. Quaestiones de verbo są nie tylko świadectwem żywej obecności dominikanów na uniwersytecie w Oksfordzie, ale pozwalają również śledzić przebieg debaty, z której wyłoniło się to, co nazywamy dzisiaj „pierwszą szkołą tomistyczną” w Oksfordzie.

Edycja, jaką prezentujemy, stanowi skromny przyczynek do niepełnej jeszcze wiedzy o burzliwym rozwoju tej szkoły, a także świadectwo procesu, w którym dominikanie tworzyli nowy styl myślenia, wykorzystując w sposób twórczy świeże i odkrywcze idee przekazane im przez Tomasza z Akwinu, nie tracąc przy tym własnej indywidualności.

Spis treści:

 

7 Premessa

9 Sigle e abbreviazioni

Parte I

Introduzione

13 1. I tempi della prima scuola tomista

15 1.1. L’ombra di sospetto sulla dottrina tomista dopo il 1277

22 1.2. La dottrina di Tommaso nella formazione domenicana

26 1.3. Il conflitto con la scuola francescana

27 1.4. La situazione ad Oxford

28 1.5. Il caso del Knapwell

35 2. Le questioni di Knapwell

36 2.1. Il codice ‘Cambridge, Peterhouse 128’

37 2.1.1 Le ‘Quaestiones De quolibet’

43 2.2. Il codice ‘Assisi, Biblioteca Comunale 158’

44 2.2.1 Le questioni collegate con Knapwell

45 2.3. Le questioni inedite

47 2.3.1 L’ordine delle questioni

49 2.3.2 Il titolo della raccolta

49 2.3.3 Il manosritto di base per l’edizione

51 2.3.4 La paternità delle questioni

51 Le questioni 1-5

53 La questione 6

Parte II

Editione

61 3. Norme dell’edizione

61 3.1. Ortografia

62 3.2. Note marginali

62 3.3. Apparato delle varianti

63 3.4. Apparato delle fonti

Questioni

67 Questio 1. – Vtrum in uerbo mentali sit aliquid excepta relacione

87 Questio 2. – Vtrum uerbum mentis formetur per idem principium proximum a quo elicitur actus intelligendi

107 Questio 3. – Vtrum sancti in patria, uidentes uerbum diuinum, forment aliquod uerbum proprium in illa uisione

129 Questio 4. – Vtrum omne illud quod uidetur uisione intellectuali uideatur eo modo quo uidetur in uerbo, principio intelligendi adequato

151 Questio 5. – Vtrum beati in patria, per actum quo uident Deum per essenciam forment aliquod uerbum unum, eidem actui adequatum

167 Questio 6. – Vtrum anima Christi prius per naturam Verbo uel corpori uniebatur

181 Summary

183 Bibliografia

183 Fonti

188 Studi

191 Indice delle opere citate nell’edizione

197 Indice degli autori