Wykład o unikaniu współudziału w złu

Instytut Tomistyczny na Uniwersytecie Angelicum oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zapraszają na wykład zatytułowany Avoiding Complicity in Evil: Some Cooperation Problems for Moral Decision-Makers, który odbędzie się online w dniu 8 stycznia w godzinach 9.30-11.30. Wykład wygłosi dr Helen Watt z Anscombe Bioethics Centre oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wykład odbędzie się na platformie ZOOM, a do udziału w nim należy się zarejestrować. Więcej informacji na stronie internetowej.

Wirtualne kolokwium z filozofii średniowiecznej

Na czas kwarantanny grupa amerykańskich i europejskich naukowców, pod przewodnictwem prof. Roberta Pasnau (Uniwersytet Kolorado w Boulder), zorganizowała „Wirtualne Sympozjum Średniowieczne” (Virtual Mediaeval Colloquium), mające pomóc w podtrzymaniu kontaktu między osobami zajmującymi się średniowieczną filozofią. W jego ramach co jakiś czas za pośrednictwem aplikacji Zoom odbywają się wykłady znakomitych filozofów, specjalistów w zakresie myśli średniowiecznej, połączone z dyskusją na dany temat. Nagrania spotkań są potem dostępne online. Jak dotąd odbyły się następujące wykłady: Eleonore Stump (Uniwersytet St. Louis), Aquinas on

Dwa wykłady o Awicennie

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędą się dwa wykłady poświęcone spuściźnie Awicenny – muzułmańskiego filozofa, który wywarł też znaczny wpływ na św. Tomasza z Akwinu. Pierwszy z wykładów, zatytułowany Contesting Avicenna in the Early Modern World of Islam, zostanie wygłoszony przez prof. Sajjada H. Rizviego (University of Exeter) i odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 18.30 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (sala B). Organizatorem jest Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UW. Natomiast w środę 3 kwietnia dr

Komentarze polityczne św. Tomasza z Akwinu

We francuskim wydawnictwie Artège lada dzień ukaże się wybór komentarzy politycznych Akwinaty, zatytułowany Thomas d’Aquin, commentaires politiques, pod redakcją Michela Nodé-Langlois (na stronie wydawnictwa można przeczytać wstęp ogólny do książki oraz przykładowy wstęp do jednego z tekstów Akwinaty). Przy okazji warto przypomnieć o wydanym kilkanaście lat temu anglojęzycznym wyborze pism św. Tomasza poświęconych zagadnieniom politycznym: Aquinas Political Writings, pod redakcją R.W. Dysona (Cambridge University Press 2002; fragmenty książki są też dostępne na portalu Google Books). Polecamy też kilka wykładów na

Logika św. Tomasza z Akwinu

Nakładem włoskiego wydawnictwa Edizioni Studio Domenicano ukazała się niedawno książka La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica, której autorem jest Claudio Antonio Testi (na stronie wydawnictwa można pobrać plik PDF ze spisem treści, wstępem, bibliografią i indeksem). Jest to kompletne omówienie Tomaszowej logiki, a także jej związków z metafizyką. Claudio Antonio Testi jest filozofem, współzałożycielem i wykładowcą Istituto Filosofico di Studi Tomistici (Modena), uczy także w Studio Filosofico Domenicano (Bolonia). Specjalizuje się w metafizyce i logice – zwłaszcza

Święty Tomasz o Pieśni nad Pieśniami

Wydawnictwo Cerf opublikowało właśnie książkę Serge-Thomas Bonino OP, Saint Thomas d’Aquin, lecteur du Cantique des Cantiques. Dzieło to poświęcone jest sposobowi, w jaki św. Tomasz wykorzystywał tekst Pieśni nad Pieśniami w swojej teologii, opisując za pomocą tej biblijnej księgi Chrystusa, Maryję Pannę, Kościół czy ukazując relacje miłości łączące duszę i Boga. O. Serge-Thomas Bonino OP jest sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przewodniczącym Papieskiej Akademii im. Tomasza z Akwinu oraz dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwerstytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”. Jest

Tomasz o udziale emocji w rozumie

Catholic University of America Press opublikowało właśnie książkę Nicholasa Kahma, Aquinas on Emotion’s Participation in Reason (obszerne fragmenty książki można ten przejrzeć na portalu Google Books). Autor w następujący sposób definiuje tematykę tej pracy: Czy emocje mogą w jakiś sposób stać się bardziej racjonalne i poddane naszej kontroli? Czy też w ostatecznym rozrachunku jesteśmy, à la Hume, w ten czy inny sposób niewolnikami naszych uczuć? Czy możliwe jest poskromienie i wyćwiczenie naszych emocji? Do jakiego stopnia? Czy w ogóle powinniśmy

Sympozjum „Tomasz z Akwinu o stworzeniu i naturze”

Instytut Tomistyczny, działający przy papieskim uniwersytecie Angelicum, organizuje międzynarodowe sympozjum Thomas Aquinas on Creation and Nature, które odbędzie się w Rzymie w dniach 3-5 października 2019 roku. Głównymi prelegentami będą Eleonore Stump, Serge-Thomas Bonino OP oraz Paul Clavier; swój udział zapowiedzieli również tacy filozofowie i teologowie, jak Michael Dodds OP, Dominic Legge OP, John O’Callaghan czy Kevin Flannery SJ. Propozycje wystąpień można zgłaszać do 1 marca pod adresem [email protected], zaś zarejestrować można się na stronie Instytutu.

Tomaszowa koncepcja analogii

Ukazała się właśnie kolejna książka z serii Thomistic Ressourcement:  praca Domenica D’Ettore, Analogy after Aquinas: Logical Problems, Thomistic Answers (Catholic University of America Press 2019; fragmenty książki są dostępne również na portalu Google Books). Poświęcona jest ona historycznym interpretacjom i rozwojowi Tomaszowej koncepcji analogii po tym, jak została ona zakwestionowana przez Jana Dunsa Szkota i jego naśladowców. Zakres tematyczny i czasowy książki jest ściśle określony: Opracowanie to ogranicza swe historyczne analizy do okresu rozciągającego się od pierwszej dekady XIV wieku,

Nowy numer „Nova et Vetera”

Ukazał się kolejny numer angielskojęzycznego wydania czasopisma „Nova et Vetera” (zima 2019), w którym opublikowano szereg artykułów poświęconych samemu Akwinacie oraz ogólnie tomizmowi. Są to: 1. Domenic D’Ettore (Marian University, Indianapolis), Una ratio versus Diversae rationes: Three Interpretations of Summa theologiae I, Q. 13, AA. 1–6; 2. Melissa Eitenmiller (Dominican House of Studies, Washington), On the Separated Soul according to St. Thomas Aquinas; 3. B. Kyle Keltz (South Plains College), Neo-Thomism and the Problem of Animal Suffering (na jego stronie