Sympozjum “Time, Tense and Modality”

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na sympozjum z cyklu European Symposia of Medieval Logic and Semantics (ESMLS), zatytułowane Time, Tense, and Modality, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 3). Konferencja będzie również transmitowana za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkie informacje i szczegółowy program dostępne są na stronie sympozjum.

Wykład o unikaniu współudziału w złu

Instytut Tomistyczny na Uniwersytecie Angelicum oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zapraszają na wykład zatytułowany Avoiding Complicity in Evil: Some Cooperation Problems for Moral Decision-Makers, który odbędzie się online w dniu 8 stycznia w godzinach 9.30-11.30. Wykład wygłosi dr Helen Watt z Anscombe Bioethics Centre oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wykład odbędzie się na platformie ZOOM, a do udziału w nim należy się zarejestrować. Więcej informacji na stronie internetowej.

Wirtualne kolokwium z filozofii średniowiecznej

Na czas kwarantanny grupa amerykańskich i europejskich naukowców, pod przewodnictwem prof. Roberta Pasnau (Uniwersytet Kolorado w Boulder), zorganizowała „Wirtualne Sympozjum Średniowieczne” (Virtual Mediaeval Colloquium), mające pomóc w podtrzymaniu kontaktu między osobami zajmującymi się średniowieczną filozofią. W jego ramach co jakiś czas za pośrednictwem aplikacji Zoom odbywają się wykłady znakomitych filozofów, specjalistów w zakresie myśli średniowiecznej, połączone z dyskusją na dany temat. Nagrania spotkań są potem dostępne online. Jak dotąd odbyły się następujące wykłady: Eleonore Stump (Uniwersytet St. Louis), Aquinas on

Dwa wykłady o Awicennie

W przyszłym tygodniu w Warszawie odbędą się dwa wykłady poświęcone spuściźnie Awicenny – muzułmańskiego filozofa, który wywarł też znaczny wpływ na św. Tomasza z Akwinu. Pierwszy z wykładów, zatytułowany Contesting Avicenna in the Early Modern World of Islam, zostanie wygłoszony przez prof. Sajjada H. Rizviego (University of Exeter) i odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia o godz. 18.30 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego (sala B). Organizatorem jest Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UW. Natomiast w środę 3 kwietnia dr

Komentarze polityczne św. Tomasza z Akwinu

We francuskim wydawnictwie Artège lada dzień ukaże się wybór komentarzy politycznych Akwinaty, zatytułowany Thomas d’Aquin, commentaires politiques, pod redakcją Michela Nodé-Langlois (na stronie wydawnictwa można przeczytać wstęp ogólny do książki oraz przykładowy wstęp do jednego z tekstów Akwinaty). Przy okazji warto przypomnieć o wydanym kilkanaście lat temu anglojęzycznym wyborze pism św. Tomasza poświęconych zagadnieniom politycznym: Aquinas Political Writings, pod redakcją R.W. Dysona (Cambridge University Press 2002; fragmenty książki są też dostępne na portalu Google Books). Polecamy też kilka wykładów na

Logika św. Tomasza z Akwinu

Nakładem włoskiego wydawnictwa Edizioni Studio Domenicano ukazała się niedawno książka La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica, której autorem jest Claudio Antonio Testi (na stronie wydawnictwa można pobrać plik PDF ze spisem treści, wstępem, bibliografią i indeksem). Jest to kompletne omówienie Tomaszowej logiki, a także jej związków z metafizyką. Claudio Antonio Testi jest filozofem, współzałożycielem i wykładowcą Istituto Filosofico di Studi Tomistici (Modena), uczy także w Studio Filosofico Domenicano (Bolonia). Specjalizuje się w metafizyce i logice – zwłaszcza

Święty Tomasz o Pieśni nad Pieśniami

Wydawnictwo Cerf opublikowało właśnie książkę Serge-Thomas Bonino OP, Saint Thomas d’Aquin, lecteur du Cantique des Cantiques. Dzieło to poświęcone jest sposobowi, w jaki św. Tomasz wykorzystywał tekst Pieśni nad Pieśniami w swojej teologii, opisując za pomocą tej biblijnej księgi Chrystusa, Maryję Pannę, Kościół czy ukazując relacje miłości łączące duszę i Boga. O. Serge-Thomas Bonino OP jest sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przewodniczącym Papieskiej Akademii im. Tomasza z Akwinu oraz dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwerstytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”. Jest

Tomasz o udziale emocji w rozumie

Catholic University of America Press opublikowało właśnie książkę Nicholasa Kahma, Aquinas on Emotion’s Participation in Reason (obszerne fragmenty książki można ten przejrzeć na portalu Google Books). Autor w następujący sposób definiuje tematykę tej pracy: Czy emocje mogą w jakiś sposób stać się bardziej racjonalne i poddane naszej kontroli? Czy też w ostatecznym rozrachunku jesteśmy, à la Hume, w ten czy inny sposób niewolnikami naszych uczuć? Czy możliwe jest poskromienie i wyćwiczenie naszych emocji? Do jakiego stopnia? Czy w ogóle powinniśmy

Sympozjum „Tomasz z Akwinu o stworzeniu i naturze”

Instytut Tomistyczny, działający przy papieskim uniwersytecie Angelicum, organizuje międzynarodowe sympozjum Thomas Aquinas on Creation and Nature, które odbędzie się w Rzymie w dniach 3-5 października 2019 roku. Głównymi prelegentami będą Eleonore Stump, Serge-Thomas Bonino OP oraz Paul Clavier; swój udział zapowiedzieli również tacy filozofowie i teologowie, jak Michael Dodds OP, Dominic Legge OP, John O’Callaghan czy Kevin Flannery SJ. Propozycje wystąpień można zgłaszać do 1 marca pod adresem [email protected], zaś zarejestrować można się na stronie Instytutu.

Tomaszowa koncepcja analogii

Ukazała się właśnie kolejna książka z serii Thomistic Ressourcement:  praca Domenica D’Ettore, Analogy after Aquinas: Logical Problems, Thomistic Answers (Catholic University of America Press 2019; fragmenty książki są dostępne również na portalu Google Books). Poświęcona jest ona historycznym interpretacjom i rozwojowi Tomaszowej koncepcji analogii po tym, jak została ona zakwestionowana przez Jana Dunsa Szkota i jego naśladowców. Zakres tematyczny i czasowy książki jest ściśle określony: Opracowanie to ogranicza swe historyczne analizy do okresu rozciągającego się od pierwszej dekady XIV wieku,