Predestynacja a wolna wola według Akwinaty

Portal Thomistica.net zwrócił niedawno uwagę na wydaną ostatnio książkę poświęconą koncepcjom predestynacji, łaski i wolnej woli u św. Tomasza z Akwinu: Dieu joueur d’échecs? Prédestination, grâce et libre arbitre. Relecture de saint Thomas d’Aquin, autorstwa o. Basile Valueta OSB (Abbaye Sainte Madeleine du Barroux 2018). Jest to drugi tom serii poświęconej ogólnie kwestii relacji między Bożą przyczynowością a wolną wolą ludzką. W publikacji dokładnie przedstawione jest, jak Akwinata rozwijał to zagadnienie w swych kolejnych dziełach (spis treści można znaleźć na stronie wydawcy).

Basile Valuet OSB jest wykładowcą teologii moralnej i dogmatycznej oraz prefektem studiów w opactwie Sainte-Madeleine (Le Barroux). Jest także członkiem rady naukowej czasopisma „Revue Thomiste”.

Dwa lata temu ukazała się inna książka całościowo omawiająca tomistyczne podejście do zagadnienia predestynacji: Thomism and Predestination. Principles and Disputations, red. Steven A. Long, Roger W. Nutt, Thomas J. White (Catholic University of America Press 2016).  Spis treści wraz ze wstępem można znaleźć na portalu Academia.edu. Przy okazji polecamy wykład na temat predestynacji w myśli Akwinaty, wygłoszony przez jednego z redaktorów książki, Thomasa Josepha White’a.