Czasopismo „Divus Thomas” (Fryburg) w wolnym dostępie

Jak donosi portal Thomistica.net, w sieci można już znaleźć nieomal wszystkie numery czasopisma znanego najlepiej jako „Divus Thomas” (Fryburg). Zostały one zdigitalizowane na platformie E-periodica, prowadzonej przez Bibliotekę Politechniki Federalnej w Zurichu i udostępniającej czasopisma wydawane w Szwajcarii lub tego kraju dotyczące.

Czasopismo „Divus Thomas” zostało założone w 1887 roku i pierwotnie nosiło tytuł „Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theologie” (było pod nim wydawane do 1913 roku). Od początku cechowało się silnie tomistycznym podejściem i przez lata było periodykiem, gdzie publikowali wiodący tomiści swych czasów. Jednak od lat 50. XX wieku, wraz ze zmianą tytułu na „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie” (co nastąpiło w 1954 roku), ów tomistyczny profil czasopisma wyraźnie osłabł (krótką historię czasopisma można znaleźć we wspomnianym już artykule na portalu Thomistica.net).

Na platformie E-periodica czasopismo zostało zdigitalizowane pod trzema tytułami: