Akwinata a Arystoteles

Na początku tego roku ukazała się książka Aristote et Thomas d’Aquin: les commentaires sur les œuvres majeures d’Aristote (Les Presses Universitaires de l’IPC 2018; książka dostępna też na portalu Amazon), autorstwa Leo Eldersa (o którego innej publikacji, Thomas Aquinas and His Predecessors, pisaliśmy niedawno na naszej stronie). Książka ta poświęcona jest dwunastu komentarzom Akwinaty do dzieł Arystotelesa. Elders próbuje w niej między innymi ustalić, na ile wiernie Tomasz przekazywał myśl Arystotelesa, na ile zaś jego interpretacje przeniknięte były jego własnymi poglądami teologicznymi oraz jaki wpływ mogła mieć na to jakość istniejących wówczas tłumaczeń dzieł Stagiryty.

Elders od lat 60. XX wieku zajmuje się myślą Arystotelesa, później zaczął też analizować jego wpływ na teologię i filozofię św. Tomasza. W sieci dostępne są jego niektóre artykuły na ten temat:

Kilka lat temu ukazała się inna książka poświęcona temu, jak Tomasz wykorzystywał w swych dziełach myśl Arystotelesa: Aristotle in Aquinas’s Theology, pod redakcją Gillesa Emery’ego OP oraz Matthew Leveringa (Oxford University Press 2015; spis treści oraz fragmenty książki można znaleźć na portalu Google Books).