Filozoficzne implikacje idei stworzenia świata

Wydział Filozoficzny KUL udostępnił właśnie nagranie wykładu Filozoficzne implikacje idei stworzenia świata według św. Tomasza z Akwinu, wygłoszonego przez ks. dr. hab. Piotra Roszaka 13 marca tego roku w ramach Otwartego Seminarium z historii i filozofii religii.

Piotr Roszak jest teologiem, wykładowcą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, a także członkiem Papieskiej Akademii Tomasza z Akwinu. Jest redaktorem serii wydawniczej „Scholastica Toruniensia” (w której ukazują się tłumaczenia tekstów średniowiecznych).