Tomistyczny powrót do źrodeł (Thomistic Ressourcement)

Od pewnego czasu zwłaszcza w zachodniej teologii można zauważyć nurt określany jako „Thomistic Ressourcement” – tomistyczny powrót do źródeł. Jego istotą jest próba połączenia tomizmu z przynajmniej niektórymi elementami dwudziestowiecznej „Nowej Teologii”, zwłaszcza z jej zwrotem ku badaniom nad Pismem Świętym i dziełami ojców Kościoła. Chodzi m.in. o to, by myśl tomistyczna była w stanie reagować na wyzwania współczesności (którymi zajmuje się choćby właśnie „Nowa Teologia”), uwzględniając przy tym dorobek Soboru Watykańskiego II.

Szczególną rolę w tym „Thomistic Ressourcement” odgrywa grupa teologów pracujących w Stanach Zjednoczonych, wśród których można wymienić Matthew Leveringa, Thomasa Josepha White’a OP, Romanusa Cessario OP, Reinharda Hüttera i wielu innych. Polecamy w tym kontekście wywiad z Matthew Leveringiem (dla Thomas International Center) oraz esej Reinharda Hüttera (dla „First Things”), poświęcone m.in. właśnie temu ruchowi, jego głównym założeniom oraz przyczynom jego powstania.

W 2010 roku ukazała się książka Ressourcement Thomism. Sacred Doctrine, the Sacraments and the Moral Life, red. M. Levering i R. Hütter (Catholic University of America Press; fragmenty książki oraz spis treści znaleźć można na portalu Google Books), będąca zbiorem opracowań napisanych właśnie z perspektywy „tomistycznego powrotu do źródeł”. Dedykowana była Romanusowi Cessario, uznawanemu – jak wskazuje portal Thomistica.net – za współczesnego princeps thomistarum (polecamy przy okazji wywiad z nim dla „America. The Jesuit Review”, w którym omawia on stan tomizmu w XXI wieku).

Natomiast w 2011 roku CUA Press zaczęło wydawać serię „Thomistic Ressourcement”, której redaktorami są Matthew Levering i Thomas Joseph White OP. Jak dotąd ukazały się w niej następujące książki, poświęcone różnym aspektom wiary katolickiej:

  1. Gilles Emery OP, The Trinity: An Introduction to Catholic Doctrine on the Triune God, tłum. Matthew Levering (2011);
  2. Jean-Pierre Torrell OP, Christ and Spirituality in St. Thomas Aquinas, tłum. Bernhard Blankenhorn OP (2011; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  3. Benoît-Dominique de La Soujeole OP, Introduction to the Mystery of the Church, tłum. Michael J. Miller (2014; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  4. Bernhard Blankenhorn OP, The Mystery of Union with God: Dionysian Mysticism in Albert the Great and Thomas Aquinas (2015; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  5. Thomas Joseph White OP, The Incarnate Lord. A Thomistic Study in Christology (2015; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  6. Serge-Thomas Bonino OP, Angels and Demons. A Catholic Introduction, tłum. Michael J. Miller (2016; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  7. Thomas Petri OP, Aquinas and the Theology of the Body. The Thomistic Foundations of John Paul II’s Anthropology (2016; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  8. Michael G. Sirilla, The Ideal Bishop. Aquinas’s Commentaries on the Pastoral Epistles (2017; spis treści i fragmenty na portalu Google Books);
  9. Reginald Lynch OP, The Cleansing of the Heart. The Sacraments as Instrumental Causes in the Thomistic Tradition (2017; spis treści i fragmenty na portalu Google Books).

Na jesieni 2018 roku mają ukazać się dwie kolejne publikacje z tej serii: Anthony T. Flood, The Metaphysical Foundations of Love. Aquinas on Participation, Unity, and Union oraz Domenic D’Ettore, Analogy after Aquinas. Logical Problems, Thomistic Answers.