„Towards a Biblical Thomism”

Ukazała się właśnie książka Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, pod redakcją Piotra Roszaka i Jörgena Vijgena (Ediciones Universidad de Navarra S.A. 2018). Publikacja ta zawiera jedenaście artykułów poświęconych różnym aspektom biblijnej egzegezy Tomasza z Akwinu oraz jej współczesnej aktualności. W większości przypadków są to poszerzone wersje referatów wygłoszonych na zeszłorocznej konferencji Towards a Biblical Thomism, której organizatorami byli Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Instytut Tomistyczny. Na YouTubie Wydziału Teologicznego UMK dostępne są nagrania wszystkich wystąpień z tej konferencji.

Wśród autorów artykułów uwzględnionych w książce jest dwóch pracowników naszego Instytutu: Michał Mrozek OP („The Use of Scripture in Aquinas’ Summa Theologiae I-II, qq. 49-70) oraz Mateusz Przanowski OP („Formam servi accipiens [Phil 2:7] or Plenus gratiae et veritatis [Jn 1:14]? The apparent dillemma in Aquinas’ exegesis”). W książce znajdują się też artykuły autorstwa m.in. Matthew Leveringa, Anthony’ego Giambrone OP,  Michaela Sherwina OP, Enrique Alarcóna i Randalla Smitha (pełny spis treści można pobrać tutaj).

Publikacja ta stanowi w pewnym sensie kontynuację pracy zbiorowej Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, red. Piotr Roszak i Jörgen Vijgen (Brepols 2015), będącej pokłosiem wcześniejszej konferencji na temat Tomaszowej egzegezy biblijnej.