Wykłady Otwarte IT: Wykład prof. dr hab. Bogdana Szlachty

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który wygłosi prof. dr hab. Bogdan Szlachta i który zatytułowany będzie Tomistyczna a nowożytna koncepcja prawa. Wykład odbędzie się w czwartek 13 lutego o godz. 19.00.

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta jest filozofem polityki i historykiem myśli politycznej.  Obecnie kieruje Katedrą Filozofii Polityki na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez osiem lat był też dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na tej uczelni. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Politycznych PAN, jest również członkiem Trybunału Stanu. Współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej i jest członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej. Jest autorem licznych publikacji, m.in. takich, jak: Z dziejów polskiego konserwatyzmu (Kraków 2000), Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów (Kraków 2001), Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku (Kraków 2005), Wokół katolickiej myśli politycznej (Kraków 2007), Szkice z historii myśli politycznej (Kraków 2014).

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (ul. Dominikańska 2), w Auli im. Jacka Woronieckiego OP. Więcej informacji na temat tegorocznego cyklu Wykładów oraz nagrania poprzednich spotkań można znaleźć tutaj.