Wykłady Otwarte IT: Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza?

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, zatytułowany Pierwszeństwo Tronu czy Ołtarza? Tomasza z Akwinu dylematy polityczne, który wygłosi ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW i który odbędzie się w czwartek 5 marca o godz. 19.00.

Ks. Jacek Grzybowski jest filozofem, adiunktem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu historii filozofii, filozofii polityki, filozofii religii i filozofii kultury, w tym m.in. takich książek, jak Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri (Kęty 2006); Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri (Warszawa 2009); Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki (Kęty 2012); Uciec z krainy zapomnienia (Warszawa 2016). Jest również diecezjalnym duszpasterzem akademickim Diecezji Warszawsko-Praskiej, dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Arka” oraz członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (ul. Dominikańska 2), w Auli im. Jacka Woronieckiego OP. Więcej informacji na temat tegorocznego cyklu Wykładów oraz nagrania poprzednich spotkań można znaleźć tutaj.