Tractatus De vita contemplativa et activa

Henricus Bitterfeld de Brega OP

E codicibus manu scriptis ediderunt †Bruno Mazur, Ladislaus Seńko, Richardus Tatarzyński. Prefationem curavit Casimirus Marciniak OP
Studia „Przeglądu Tomistycznego”, T. 4
Warszawa: 2003
CXXXI, 190 s.; 25 cm
ISBN 83-905171-3-2

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE.

 

 

Streszczenie:

Jest to wydanie dzieła Henryka Bitterfelda, dominikanina urodzonego w Brzegu na Śląsku, pochodzącego z flamandzkiej rodziny Venken. Działał on przez większość życia na praskim Uniwersytecie Karola, współpracując przez pewien czas z generałem Zakonu Dominikańskiego Rajmundem z Kapui w przygotowaniu reformy. Traktat powstał ok. 1397–1399 roku i jest największym tekstem poświęconym życiu kontemplacyjnemu i czynnemu, jaki powstał w średniowieczu. Wydanie zawiera opis aktualnego stanu badań nad życiem i spuścizną autora, katalog krytyczny jego dzieł i wstęp edytorski w języku polskim i niemieckim.

Spis treści:

 

IX Henryk Bitterfeld z Brzegu. Stan badań nad życiem i spuścizną pisarską

XXII Katalog krytyczny dzieł Bitterfelda

XXIX Wstęp edytorski

LXIX Heinrich von Bitterfeld aus Brieg. Forschungstand zu seinem Leiben und schriftstellerischen Werk

LXXXIII Der kritische Katalog der Werke Bitterfelds

XCI Editische Einleitung

TRACTATUS DE VITA CONTEMPLATIVA ET ACTIVA
Epistula dedicatoria 3

3 DE VITA CONTEMPLATIVA

7 Tractatus primus

71 Tractatus secundus

117 Tractatus tertius

137 DE VITA ACTIVA

181 Index locorum biblicorum

187 Index personarum