O stworzeniu: człowiek i aniołowie

O człowieku

Kupczak Jarosław OP, Ani anioł, ani zwierz. Tomasz z Akwinu o człowieku, Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku, 30.09.2017 (strona instytucji, należy zejść na dół strony)

O’Callaghan John, The Paragon of Animals, How Like an Angel? The concept of Imago Dei in Augustine and Aquinas, Lumen Christi Institute/University of Notre Dame, 10.10.2009 (Vimeo)

Petri Thomas OP, Aquinas and the Theology of the Body, St. Vincent Ferrer Parish, 25.01.2011 (Vimeo)

Petri Thomas OP, Thomism of the Body: St. JP II’s Thomistic Anthropology of Marriage & Sexuality, Thomistic Institute, 05.2017 (SoundCloud)

Przanowski Mateusz OP, Czy św. Tomasz z Akwinu głosił niebiblijną koncepcję duszy?, LVII Tydzień Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 10.03.2015 (YouTube)

Salij Jacek OP, Doskonałość i stan doskonałości w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Stump Eleonore, Aquinas on the Image of God in Human Nature and its Perfection in the Afterlife, Virtual Mediaeval Colloquium, 26.03.2020 (Google Drive/Zoom)

 

O aniołach

Doolan Gregory, What can Philosophy Tell us About Angels?, Thomistic Institute, 11.11.2017 (SoundCloud)

Kreeft Peter, Aquinas and the Angels, 04.1999 (strona osobista)

Mrozek Michał, Czy aniołowie zostali stworzeni w stanie łaski, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Stępień Tomasz, ks., Metafizyczna niematerialność aniołów – rewolucja św. Tomasza, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)

Tiuryn Tomasz, Poznanie u aniołów, Instytut Tomistyczny, 30.01.2016 (YouTube)