Tabula libri Ethicorum

Ułożona mniej więcej w 1270 roku, w czasie, kiedy Tomasz szykuje się do pisania komentarza do Etyki nikomachejskiejoraz Secunda Pars Summy teologii, owa Tabula stanowi indeks głównych tematów Etyki nikomachejskiej Arystotelesa i komentarza, który niegdyś do niej sporządził Albert Wielki. Pierwotnie składała się z fiszek pisanych przez sekretarzy; Tomasz nie przejrzał jej ostatecznej wersji; dzieło pozostało nieukończone.

Wydania:

Tabula popadła w zapomnienie w końcu XV w. i została wydana po raz pierwszy dopiero w ramach edycji Leoniny, w 1971 roku, t. 48 B.

Nie ma żadnego przekładu na języki nowożytne.