Sententia super Meteora

Data i miejsce powstania tego komentarza przez długi czas pozostawały niepewne, ale jak zauważył Gauthier (Léon., t. 25/2, 1996, s. 499, przyp. 1), prace Kevina White’a (poniżej) pozwoliły usunąć tę niepewność: wedle wszelkiego prawdopodobieństwa powstał on w Neapolu, w roku 1273. Dzieło pozostało niedokończone, doprowadzone do księgi drugiej; edycja Leoniny (1886) uwolniła tekst od nieautentycznych dodatków wcześniejszych wydań, ale nie podaje tekstu integralnego: komentarz Tomasza zatrzymuje się tam na rozdziale II, 5 (Bekker 363 a 20). Dzisiaj wydaje się pewne, że Tomasz objaśnił Meteorologikę aż do przedostatniego rozdziału księgi II (Bekker 369 a 9), a komentarz do rozdziału 6 zaginął; por. A. Dondaine, L.J. Bataillon, Le commentaire de saint Thomas sur les Météores, „Archivum Fratum Praedicatorum” nr 36 (1966), s. 81–152.

Wydania:

  • Leonina, t. 3, przedmowa s. XXIX–XL, tekst s. 325–421;
  • Parma, t. 19, s. 300–441 (z częściami nieautentycznymi);
  • Vives, t. 23, s. 387–571 (podobnie);
  • Marietti, wyd. R. M. Spiazzi, 1952.

W aneksie do wydania Leoniny (s. LXIII–CXLV) i Mariettiego (s. 584–685) znajdujemy nieautentyczną continuatio, którą został uzupełniony niedokończony komentarz Tomasza. Trzy brakujące wykłady opublikował K. White, który przygotowuje ich nową edycję dla Leoniny: Three Previously Unpublished Chapters from St. Thomas Aquinas’ Commentary on Aristotle’s „Meteora: Sentencia Super Meteora 2,13–15”, „Mediaeval Studies” nr 54 (1992), s. 49–93.

Przekłady francuskie:

  • wydanie elektroniczne: http://docteurangelique.frre.fr, tłum. B. Ferré, G.-F. Delaporte, 2004 i 2012;
  • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, w:  J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 2, Paris 2005, s. 183–188.