Responsiones ad lectorem Venetum de 30 et 36 articulis

Te dwie Responsiones, datowane na 1271 rok, są skierowane do brata Bassiana z Lodi, lektora konwentu w Wenecji, który ubiegał się o opinię Tomasza w różnych kwestiach kosmologicznych (wpływ ciał niebieskich, działanie aniołów, miejsce piekła itd.). Pierwsza odpowiedź rozpatruje 30 kwestii. Wskutek interwencji studentów z Wenecji, którzy mu przedłożyli dodatkowe trudności, Tomasz gruntownie przepracował swoją odpowiedź, zawierając ją w 36 artykułach, włączając do nich elementy odpowiedzi Janowi z Vercelli (De 43 articulis), której w międzyczasie udzielił (2 kwietnia 1271 roku).

Wydania:

  • Leonina, t. 42, przedmowa s. 299–320, tekst s. 321–324 i 339–346;
  • Parma, t. 16, s. 169–174 (Resp. de 36 art.);
  • Vives, t. 27, s. 256–263 (Resp. de 36 art.);
  • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 180–195 (Resp. de 36 art.);
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 193–197; 199–208.

Przekłady polskie:

  • Odpowiedź na 30 artykułów, tłum. M. Zembrzuski, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2014 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 4), s. 39–48;
  • Odpowiedź na 36 artykułów, tłum. M. Zembrzuski, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2014 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 4), s. 49–66.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 2, Paris 1857, s. 113–132 (Resp. de 36 art.);
  • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. G. Comeau, 2009.