Quaestiones disputatae De potentia

Kwestie dyskutowane De potentia pochodzą z okresu pobytu Tomasza w Rzymie, najprawdopodobniej z jego pierwszego roku (1265–1266), przed napisaniem Prima Pars Summy teologii. Tytuł pierwszej kwestii stanowi nazwę całości, którą można podzielić na dwie grupy kwestii: sześć pierwszych wiąże się z zagadnieniem mocy Boga, cztery pozostałe należą do teologii trynitarnej.

Wydania:

 • Parma, t. 8, s. 1–218;
 • Vives, t. 13, s. 1–319;
 • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 2, Paris 1925, s. 1–370;
 • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 2, wyd. P. Bazzi i in., 101965, s. 7–276.

Przekłady polskie:

 • Kwestie dyskutowane o mocy Boga, tłumaczenie zbiorowe, Kęty – Warszawa 2008-2011 (Ad Fontes):
  • O mocy Boga, t. 1 (qq. 1–2), red. M. Olszewski, M. Paluch, A. Dumała, Kęty – Warszawa 2008;
  • O mocy Boga, t. 2 (qq. 3–4), red. M. Olszewski, M. Paluch, Kęty – Warszawa 2009;
  • O mocy Boga, t. 3 (qq. 5–6), red. M. Olszewski, J. Pyda, Kęty – Warszawa 2010;
  • O mocy Boga, t. 4 (qq. 7–8), red. M. Przanowski, J. Kiełbasa, Kęty – Warszawa 2010;
  • O mocy Boga, t. 5 (qq. 9–10), red. P. Lichacz, M. Paluch, W. Zega, Kęty – Warszawa 2011.
 • O prostej istocie Boga, tłum. L. Kuczyński, J. Ruszczyński, w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, wyb., opr. i wstęp K. Krauze-Błachowicz, Warszawa 2002, s. 204–238 (q. 7, aa. 1–5).

Przekład francuski:

 • Questions disputées sur La Puissance I, Questions 1–3, tłum. i przypisy R. Berton, wstęp E. Perrier, Paris 2011;
 • wszystkie dziesięć kwestii jest też w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. R. Berton, 2004.

Przekład angielski:

 • On the Power of God, tłum. English Dominican Fathers, wyd. L. Shapcote, 3 t., London 1932–1934; to samo tłumaczenie ukazało się później jeszcze dwukrotnie, wydane w jednym tomie: Westminster 1952; Eugene (Or.) 2004.

Przekłady włoskie:

 • Questioni disputate, La Potenza Divina, 2 t., tłum. B. Mondin, ESD, Bologna 2003;
 • La potenza di Dio, Quaestiones disputatae de potentia Dei, Questioni I–III, wyd. A. Campodonico, tłum. L. Tuninetti, Firenze 1991 (qq. 1–3);
 • La potenza di Dio, Quaestiones disputatae de potentia Dei, Questioni IV–V, Questioni VI–VII, tłum. i przypisy G. Marengo, Firenze 1994 (qq. 4–5) i 1995 (qq. 6–7).

Przekład hiszpański:

 • De potentia Dei, Cuestiones 1 y 2: La potencia de Dios considerada en sí misma, La potencia generativa en la divinidad, wstęp, tłum. i przypisy E. Moros, L. Ballesteros, Pamplona 2001 (Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 124);
 • Cuestión 3: La creación, wstęp, tłum. i przypisy A. L. González, E. Moros, Pamplona 2001 (Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 128).