Lectura super Matthaeum

Lectura na temat Ewangelii według św. Mateusza jest owocem drugiego okresu nauczania Tomasza w Paryżu; z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy ją usytuować w roku szkolnym 1269–1270. Tekst owej reportatio, w tej postaci, w jakiej jest obecnie przekazywany w wydaniach drukowanych, jest nie tylko niepełny, ale błędny: brakuje w nim komentarza Tomasza do znacznej części Kazania na górze, którą pierwszy wydawca, Bartłomiej ze Spiny (1527), zastąpił częścią komentarza Piotra ze Scala, dominikanina z końca XIII wieku; zastąpione fragmenty sięgają od Mt 5, 11 do 6, 8 i od 6, 14 do 6, 19 (lect. 13–17 i 19; nr 444–582 i 603–610 w wydaniu Mariettiego). Prace Komisji Leonińskiej umożliwiły odkrycie nowego rękopisu, który zawiera pełny tekst komentarza Tomasza (ms. Basel, Bibl. Univ. B. V. 12.); wydane zostały tylko jego fragmenty: H.-V. Shooner, La „Lectura in Matthaeum” de S. Thomas (Deux fragments inédits et la „Reportatio” de Pierre d’Andria), „Angelicum” nr 33 (1956), s. 121–142; J.-P. Renard, La „Lectura super Matthaeum” V,20–48 de Thomas d’Aquin, „Recherches de théologie ancienne et médiévale” mr 50 (1983), s. 145–190.

Wydania:

  • Parma, t. 10, s. 1–278;
  • Vives, t. 19, s. 226–668;
  • Marietti, 51951 i inne daty;
  • edycję krytyczną komentarza do pierwszych dwóch rozdziałów można znaleźć w: T. Gałuszka, Tomasza z Akwinu „Lectura super Matheum” cap I–II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków 2011.

Przekłady polskie:

  • T. Gałuszka, Tomasza z Akwinu „Lectura super Matheum” cap I–II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Kraków 2011;
  • Wykład Ewangelii wg św. Mateusza, (Mt 6, 9–13), „Modlitwa Pańska”, tłum. W. Zega, w: Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne, red. K. Bielawski, Tyniec – Kraków 2004, s. 87–98.

Przekład francuski:

  • brak przekładu francuskiego wydanego drukiem; przekład elektroniczny na stronie http://docteurangelique.free.fr/: Lectura super Matthaeum, Commentaire de l’Évangile de saint Matthieu. Notes de cours de Pierre d’Andria (1256–1259), tłum. J. Ménard, D. Pillet, 2005.

Przekład włoski:

  • Commento al Vangelo secondo Matteo. Testo latino a fronte, t. 1: rozdziały 1–14, t. 2: rozdziały 15–28, tłum. R. Coggi, Bologna 2018.