Epistola ad ducissam Brabantiae

List do księżnej Brabantu, który teraz należałoby nazwać raczej „Listem do hrabiny Flandrii”, jak robią niektóre rękopisy wraz z Ptolemeuszem, nadające mu tytuł ad comitissam Flandrie, znany jest również pod niewłaściwą nazwą De regimine Iudeorum (ponad połowa tego krótkiego tekstu mówi o poddanych nie-Żydach). Jest to odpowiedź na pytania dotyczące zasadniczo zarządzania finansami poddanych księcia; Tomasz uzasadnia prawo do ściągania podatku zasadą użyteczności publicznej. Najnowsze badania skłaniają do tego, by w adresatce listu upatrywać Małgorzatę z Konstantynopola, hrabinę Flandrii i córkę Baldwina I, hrabiego Flandrii i pierwszego łacińskiego cesarza Konstantynopola. Tekst powstałby w takim wypadku w Paryżu, w 1271 roku.

Wydania:

  • Leonina, t. 42, przedmowa s. 361–371, tekst s. 375–378;
  • Parma, t. 16, s. 292–294;
  • Vives, t. 27, s. 413–416;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 488–494;
  • Marietti, Opuscula philosophica, s. 249–252.

Przekład polski:

  • tekst listu znajduje się w polskim tłumaczeniu książki Hipolita Gayrauda Antysemityzm Ś-go Tomasza z Akwinu, Warszawa 1903;
  • List do księżnej Brabancji (hrabiny Flandrii), tłum. I. Andrzejuk, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s. 70–77.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 3, Paris 1857, s. 467–474;
  • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. S. Mercier, 2004.

Przekład włoski:

  • Opuscoli politici, tłum. L. Perotto, Bologna 1997, s. 409–417.