De regno ad regem Cypri

Według Leoniny pismo to zostało skierowane do króla Cypru, prawdopodobnie Hugona II z Lusignan, zmarłego 5 grudnia 1267. De regno można datować na miesiące poprzedzające jego śmierć: Rzym, 1266–1267 rok. Z braku wystarczających dowodów nie przyjmiemy tu opinii Pétera Molnára (idącego za Christophem Flüelerem), Saint Thomas d’Aquin et les traditions de la pensée politique, s. 78–79, który uważa, że Tomasz napisał te stronice dla Hugona III z Cypru, w lipcu–sierpniu 1272 roku w Neapolu. Pismo to, znane również jako De regimine principum, jest raczej dziełkiem pedagogicznym i moralnym na użytek księcia niż prawdziwym traktatem teorii politycznej. Nie zostało ukończone; jego autentyczna część kończy się w połowie rozdziału II, 8 (dawniej II, 4).

Wydania:

 • Leonina, t. 42, przedmowa s. 421–444, tekst s. 449–471;
 • Parma, t. 16, s. 225–291;
 • Vives, t. 27, s. 336–412;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 312–487;
 • Marietti, Opuscula philosophica, s. 257–358.

Przekłady polskie:

 • O społeczeństwie i władzy (De regimine principium I, 1–3), tłum. O.I.S., „Polski Przegląd Tomistyczny”, nr 1 (1939), s. 77–89;
 • O władzy, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 135–154. Ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 225–258;
 • O królowaniu – królowi Cypru, tłum. M. Matyszkowicz, Kraków 2006.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 3, Paris 1857, s. 205–466;
 • Du gouvernement royal, tłum. C. Roguet, przedm. Ch. Journet, Paris 1931;
 • Du Royaume. De Regno, tłum. M.-M. Cottier, Paris 1946;
 • Petite somme politique. Antologia tekstów politycznych, tłum. i red. D. Sureau, Paris 1997, s. 33–115 – integralny przekład tekstu edycji leonińskiej.

Przekład niemiecki:

 • Über die Herrschaft der Fürsten, tłum. F. Schreyvogel, Stuttgart 1990.

Przekład włoski:

 • Opuscoli politici, tłum. L. Perotto, Bologna 1997, s. 25–395.