De operationibus occultis naturae ad quendam militem ultramontanum

Dzieło to, poświęcone „ukrytym działaniom natury”, jest próbą rozróżnienia tego, co wynika z przyczyn naturalnych, i tego, co można przypisywać domniemanej ingerencji demonów w praktykach magicznych. Paralele tego wykładu skłaniają do tego, by go datować na drugi okres nauczania w Paryżu (1268–1272); rycerz „zza gór”, do którego jest ono skierowane, nieznany skądinąd, byłby w takim razie mieszkańcem Italii.

Wydania:

  • Leonina, t. 43, s. 163–179, tekst s. 183–186;
  • Parma, t. 16, s. 355–357;
  • Vives, t. 27, s. 504–507;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 1–7;
  • Marietti, Opuscula philosophica, s. 159–162.

Przekład polski:

  • O ukrytych działaniach natury, w: św. Tomasz z Akwinu, Kwestia dyskutowana o nadziei; O zmieszaniu elementów; O ukrytych działaniach natury, tłum. A. Rosłan, Warszawa 2003, s. s. 54–57;
  • O ukrytych działaniach natury, w: św. Tomasz z Akwinu, Wybór pism, tłum. A. Rosłan, Kraków 2009, s. 18–41.

Przekłady francuskie:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 4, Paris 1857, s. 46–54;
  • L’Astrologie, Les Opérations cachées de la nature, Les Sorts, tłum. wprowadzenie i przypisy B. Couillaud, Paris 2008, s. 5–14.

Przekład włoski:

  • L’uomo e l’universo. Opuscoli filosofici, wyd. A. Tognolo, Milano, s. 207–215.