De forma absolutionis

Generał zakonu, Jan z Vercelli, zabiegał o opinię Tomasza na temat pewnego dzieła, którego autor kwestionuje używanie formuły sakramentalnego rozgrzeszenia w trybie oznajmującym („Ego te absolvo”). Analiza Tomasza, nosząca datę 22 lutego, prawdopodobnie 1269 roku, jest odpowiedzią na trudności podnoszone przez krytyka opowiadającego się za formułą deprekatywną („Niech Bóg zechce cię rozgrzeszyć”).

Wydania:

  • Leonina, t. 40 C;
  • Parma, t. 16, s. 295–299;
  • Vives, t. 27, s. 417–423;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 163–177;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 173–180 (przedruk tekstu ustalonego przez P. Castagnoliego, L’opuscolo De forma absolutionis di San Tommaso d’Aquino, Picenza 1933).

Przekład polski:

  • O formie rozgrzeszenia, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 267–274. Ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 448–468.

Przekłady francuskie:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 3, Paris 1857, s. 474–491;
  • nowy przekład dla wydania elektronicznego na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. Ch. Duyck, 2005.