Sympozjum “Time, Tense and Modality”

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na sympozjum z cyklu European Symposia of Medieval Logic and Semantics (ESMLS), zatytułowane Time, Tense, and Modality, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 3). Konferencja będzie również transmitowana za pośrednictwem platformy Zoom.

Wszystkie informacje i szczegółowy program dostępne są na stronie sympozjum.