The Cambridge Companion to Aquinas

red. N. Kretzmann i E. Stump
Cambridge: Cambridge University Press, 1999
302 s., 22,5 cm
ISBN 0-521-43195-6 hardback, ISBN 0-521-43769-5 paperback.

 

 

 

 

 

Streszczenie:

Książka ta nie wymaga rekomendacji – choćby ze względu na serię wydawniczą, dla której została zredagowana. Wydawane przez uniwersytet w Cambridge omówienia najważniejszych i najbardziej wpływowych myślicieli zyskały już sobie renomę zarówno w świecie akademickim jak i wśród czytelników zainteresowanych filozofią niezależnie od swojej profesji czy wykształcenia.

Książka jest zbiorem artykułów dotyczących najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych zagadnień związanych z myślą Akwinaty. Co ciekawe, każdy artykuł pisany jest przez innego autora, specjalistę w danej dziedzinie. Całość zredagowana została przez dwójkę filozofów, których zarówno kompetencja jak i twórczość w badaniach nad Tomaszem zostały niejednokrotnie dowiedzione – Normana Kretzmanna i Eleonore Stump.

Jakkolwiek książka może służyć jako wprowadzenie do filozofii św. Tomasz, nie jest jedynie podręcznikiem. Zawiera artykuły, które zdecydowanie nowatorsko podejmują klasyczne już zagadnienia wyłaniające się z lektury tekstów Akwinaty. Esej Normana Kretzmanna o Tomaszowej filozofii umysłu jest zdecydowanie warty polecenia nie tylko początkującym „tomistom”. Eleonore Stump zamieściła w tym zbiorze swój niezwykle ciekawy artykuł zestawiający komentarze biblijne Tomasza z jego spekulacjami filozoficznymi (np. komentarz do Księgi Hioba i metafizyczne rozważania na temat natury zła). Sam pomysł takiego zestawienia i przebadanie go przez filozofa jest przedsięwzięciem nader interesującym. Szczególnie warto polecić także rozdział poświęcony relacji pomiędzy Tomaszem a filozofami żydowskimi czy muzułmańskimi. Temat ten nieczęsto pojawiał się na warsztacie tomistów, a jak dowodzi David B. Burrell, jest niezwykle ważny dla zrozumienia wrażliwości i sposobu myślenia Mistrza z Akwinu. Z kolei esej Paula E. Siegmunda o filozofii prawa i polityki u św. Tomasza doskonale, choć mimochodem, pokazuje, jak wiele aktualności zachowała ta część filozofii Doktora Powszechnego, i jak dobrze koresponduje z podstawowymi problemami nowoczesnej filozofii politycznej. Książka, jak piszą redaktorzy, jest pomyślana jako pomoc nie tylko dla studentów, ale też dla zawodowych filozofów w rozpoznaniu prawdziwej wartości myśli Tomasza z Akwinu.

Spis treści:

List of contributors

Introduction

1. Aquines’s philosophy in its historical setting (Jan A. Aersten)
2. Aristotle and Aquinas (Joseph Owens, C.Ss.R.)
3. Aquinas and Islamic and Jewish thinkers (David B. Burrell, C.S.C.)
4. Metaphysics (John F. Wippel)
5. Philosophy of mind (Norman Kretzman)
6. Theory of knowledge (Scott MacDonald)
7. Ethics (Ralph MacInerny)
8. Law and politics (Paul E. Sigmund)
9. Theology and philosophy (Mark D. Jordan)
10. Biblical commentary and philosophy (Eleonore Stump)

Bibliography
References to Aquinas’s Works
Index