Seminaria w roku 2015/2016

I. Religia w literaturze pięknej i publicystyce XIX i początku XX w.

Spotkania pod kierunkiem dr hab. Martyny Deszczyńskiej

Spotkania w Instytucie Tomistycznym są okazją do wysłuchania referatu lub wykładu badaczy, zajmujących się w problematyką dziejów religijności, polityki i kultury religijnej oraz historii Kościoła katolickiego i innych wyznań.

Odbywają się w wybrane wtorki o godz. 17.00 w siedzibie Instytutu Tomistycznego.

Program spotkań:

27 października 2015 r. – dr Magdalena Ślusarska (UKSW, IBL PAN) i dr hab. Martyna Deszczyńska: Status i rodzaje literatury religijnej na tle piśmiennictwa XVIII i XIX wieku.

17 listopada 2015 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Twórcy polskiego oświecenia a wątki religijne: Franciszek Karpiński, Jan Paweł Woronicz, Józef Morelowski.

15 grudnia 2015 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Czy wiek XIX “sprywatyzował” literaturę religijną? Spotkanie z udziałem gości z UKSW i UW.

26 stycznia 2016 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Polski romantyzm a religia: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid.

23 lutego 2016 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Polski romantyzm a religia (c. d.): Andrzej Towiański, Eleonora Ziemięcka, Kornel Ujejski.

30 marca 2016 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Prasa religijna w wieku “pary i elektryczności”: Spotkanie z udziałem historyków Kościoła.

26 kwietnia 2016 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Pozytywiści i sacrum: Bolesław Prus i emancypantki. Narodziny religioznawstwa.

24 maja 2016 r. – prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN): Ludzie kultury okresu XX-lecia międzywojennego w dyskursie o miejsce religii w państwie i życiu publicznym.

21 czerwca 2016 r. – dr hab. M. Deszczyńska: Inspiracje duchowe i religijne literatury europejskiej w XIX w. i XX w.: François René de Chateaubrianda (1768-848) do Gilberta Chestertona (1874-1936). Spotkanie podsumowujące z udziałem gościa – twórcy.

II. De angelis II

Prowadzący: o. dr Michał Mrozek OP

Jest to kontynuacja lektury Traktatu o aniołach św. Tomasza z Akwinu (Summa Theologiae, q. 58-64).

Spotkania mają charakter seminaryjnej pracy nad tekstem. Po lekturze i przekładzie analizuje się przebieg argumentacji Doktora Anielskiego.

Spotkania w wybrane soboty, godz. 9.30-13.00. Liczba miejsc ograniczona, zapisy zakończone.

III. Więcej niż znak cz. II – Tomaszowa koncepcja sakramentu

Prowadzący: o. dr Michał Golubiewski OP

Zapraszamy na ciąg dalszy seminarium poświęconego teologii sakramentów u św. Tomasza z Akwinu. W nadchodzącym semestrze zajmiemy się lekturą kwestii 61. i 62. z III części Sumy Teologii, a więc pytaniami o konieczność sakramentów oraz zagadnieniami związanymi z łaską sakramentalną. Spotkania odbywać się będą co około dwa tygodnie w siedzibie Instytutu Tomistycznego w piątki o godz. 19.45 od lutego do czerwca tego roku.

Zgłoszenia można przesyłać do o. Michała Golubiewskiego OP do końca stycznia 2016 r. Prosimy o napisanie kilku słów o sobie. Mile widziana pewna znajomość łaciny. Pierwsze spotkanie w piątek, 5 lutego 2016 r.