o. Zbigniew Pajda

Curriculum Vitae:

 • urodzony 19 sierpnia 1959 r. w Jarosławiu
 • 1978-1979 – nowicjat w Poznaniu
 • 1979-1985 – studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie
 • 1986-1990 – studia magisterskie w zakresie historii filozofii średniowiecznej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1990-2010 – członek Commissio Leonina (Grottaferrata, Warszawa, Paryż)
 • 1990-1994 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie
 • 1994 – doktorat z filozofii na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie
 • 2011 – Członek Instytutu Tomistycznego

Publikacje naukowe:

I. Książki (autor)

 • Hugo Sneyth et ses questions De l’âme, «Bibliothèque Thomiste, 48», Paris: Vrin, 1996.
  Ricardus Knapwell, Quaestiones disputatae De verbo, ed. Zbigniew Pajda, «Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i studia, 2», Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2011.

II. Artykuły:

 • Rękopis L.XV.8. Z Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie, „Przegląd Tomistyczny”, 1997, nr 6-7, s. 443-469.

III. Tłumaczenia:

 • Piotra z Kościana Quaestio de praedestinatione, „Przegląd Tomistyczny”, 1997, nr 6-7, s. 471-489.

IV. Publicystyka:

 • Nietzsche a chrześcijaństwo, „W Drodze”, 1983, nr 1-2, s. 159-165.
 • List o leczeniu tomizmem, „Teofil”, 1998, nr 1<7>, s. 4-29.