o. Paweł Krupa

Curriculum Vitae:

 • urodzony 4 lipca 1965 r. w Żyrardowie
 • 1984–1985 – nowicjat w Poznaniu
 • 1985–1991 – studia w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie
 • 1991 – magisterium z teologii na PAT w Krakowie; praca magisterska z historii teologii (mediewistyka i paleografia), promotor: prof. Zofia Włodek, temat: Zagadnienie częstej Komunii świętej w ujęciu autora Malogranatum. Edycja i analiza tekstu
 • 1991–1992 – duszpasterz szkół średnich i katecheta w Rzeszowie
 • 1992–1996 – studia w École Pratique des Hautes Études (Ve Section) w Paryżu, pod kierunkiem prof. Alain de Libera
 • 1993 – Diplôme d’Études Approfondies (DEA), temat pracy: La communion fréquente a Prague au XIVe siecle. Malograntum III, 1, 26: ses précurseurs et ses continuateurs
 • 1996–2008 – wykładowca historii teologii średniowiecznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie
 • 1996–2010 – członek Commissio Leonina (Grottaferrata, Paryż)
 • 1997 – licencjat kanoniczny na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie; promotor: Louis-Jacques Bataillon OP, temat: Le traité Maledicta dies de Jean Thomas OP. La découverte d’un traité maculiste perdu
 • 2007 – doktorat z teologii na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie; promotor: prof. Zenon Kałuża, temat: Une grave querelle. Le  Maledicta dies de Jean Thomas OP et le  Dialogus d’Amelius de Lautrec : deux nouveaux documents pour l’histoire du conflit parisien autour de l’Immaculée Conception (1387-1390)
 • 2009 – nagroda im. Henri de Lubac (edycja 2008), przyznana przez Ambasadę Francji przy Stolicy Apostolskiej za najlepszy doktorat w języku francuskim napisany na papieskich uniwersytetach i wydziałach teologicznych w Rzymie
 • 2010 – z nominacji Generała Zakonu socius emeritus Commissionis Leoninae
 • 2010-2016 – dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie

Publikacje

I. Książki (autor)

 • Une grave querelle. L’Université de Paris, les mendiants et l’Immaculée Conception de la Vierge (1387-1390), Paris: Éditions du Cerf, 2010 (w przygotowaniu).

II. Książki (tłumaczenie, opracowanie naukowe, redakcja, współudział)

 • Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie …  Listy do błogosławionej Diany Andalo. Apoftegmaty, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Paweł Krupa OP, Poznań: „W drodze”, 1998 .
  Aux origines de la liturgie dominicaine : le manuscrit Santa Sabina XIV L 1, sous la direction de Leonard E. Boyle, Pierre-Marie Gy, avec la collaboration de Pawel Krupa, Rome: École française de Rome, 2004.
 • Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane O mocy Boga, kwestia 1, art. 5 (wprowadzenie i tłumaczenie), Kęty – Warszawa: Wydawnictwo Derewiecki – Instytut Tomistyczny, 2008-2009, s. 132-157.

III. Artykuły naukowe

 • La communion fréquente a Prague au XIVe siecle. Malograntum III, 1, 26 : ses précurseurs et ses continuateurs, [w:] „Memorie Domenicane (Nuova Serie)” 1999, nr 30, s. 219–259.
 • Teologia, jako narzędzie ‘poznania uszczęśliwiającego’, w „Compendium theologiae” świętego Tomasza z Akwinu, [w:] „Studia Theologica Varsaviensia” 2001, nr 2, s. 47–61. Artykuł ukazał się wcześniej pod tym samym tytułem [w:] „Teofil” 2000, nr 2, s. 145–157. Przedruk na prośbę redakcji STV.
 • Wykształcenie filozoficzne dominikanów polskich w XVIII stuleciu: „Theses ex universa philosophia” Ludwika de Mathy OP (1753), [w:] Dominikanie: Gdańsk – Polska – Europa, Materiały z konferencji międzynarodowej pt. „Gdańskie i europejskie dziedzictwo. Zakon dominikanów w dziejach Gdańska”, pod red. D. A. Dekańskiego, A. Gołembnika, M. Grubki OP, Gdańsk–Pelplin: 2003, s. 89–115.
 • La lettre en défense de saint Thomas d’Aquin de Jean de Monzon OP (1388), [w:] „Archivum Franciscanum Historicum” 2005, s. 633–647.
 • Wątki mariologiczne i sprawa ostatniego ślubu Władysława Jagiełły w komentarzu Benedykta Hessego do Ewangelii św. Mateusza, [w:] „Przegląd Tomistyczny” 2008, s. 153–168.
 • Une grave querelle. „Maledicta dies” Jana Tomaszowego OP i „Dialogus” Ameliusza de Lautrec: Uniwersytet Paryski, mendykanci i Niepokalane Poczęcie Maryi (1387–1390), [w:] „Przegląd Tomistyczny” 2008, s. 431–436.

IV. Recenzje

 • [L.-J. Bataillon, G. Berceville, I. Costa, P. Krupa, A. Oliva], Bulletin d’histoire des doctrines médiévales. De saint Anselme a Maître Eckhart, [w:] „Revue des sciences philosophiques et théologiques” 2006, nr 4, s. 723 – 763 (Krupa, s. 725 – 726, 729 – 730, 743 – 747).

V. Artykuły popularno-naukowe

 • [Jordan z Saksonii], Umiłowany twój śnieżnobiały…, [w:] „W drodze” 1991, nr 5, s. 24–29.
 • Jordan i Diana, [w:] „Nasza Rodzina” 1996, nr 2, s. 18–22.
 • Zaginione społeczeństwo, [w:] „Nasza Rodzina” 1996, nr 3, s. 17–18.
 • W obronie Epikura, [w:] „Nasza Rodzina” 1997, nr 12, s. 9–11.
 • Utrum convertuntur, czyli o niebezpieczeństwie dokładnego rozróżniania, [w:] „Teofil” 1998, nr 1, s. 58–62.
 • Anioł czy demon? Kobieta i ciało w średniowieczu, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 6, s. 12–15. Wersja poprawiona ukazała się raz jeszcze [w:] „W drodze” 2000, nr 12, s. 9–17.
 • Bestia i uczony, [w:] „W drodze” 2001, nr 6, s. 80–93.
 • Żart mistrza Fulberta, [w:] „W drodze” 2001, nr 7, s. 87–93.
 • W poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni, [w:] „W drodze” 2001, nr 8, s. 79–90.
 • W poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni  (2), [w:] „W drodze” 2001, nr 9, s. 85–92.
 • Więzień sułtana, [w:] „W drodze” 2002, nr 1, s. 83–93.
 • Wariat czy święty? Dominikański arabista Alfons Buenhombre († 1353), [w:] „Teofil” 2006, nr 2, s. 205–220.

VI. Publicystyka

 • Agłona duchową stolicą Łotwy, [w:] „W drodze” 1990, nr 5, s. 100–103.
 • Kościół polski w republikach sowieckich, [w:] „Kultura”, Paryż, maj 1991, s. 110–114 (z Dariuszem Kantypowiczem, jako ‘nazwiska znane Redakcji’).
 • Jestem kobietą. Jestem mężczyzną, [w:] „Credo” 1994, nr 7/8, s. 17–21.
 • Sprawa biskupa Gaillot, [w:] „Nasza Rodzina” 1995, nr 4, s. 14–15.
 • Kochać więcej. Z o. Pawłem Krupą rozmawia Teresa Błażejewska, [w:] „Nasza Rodzina” 1995, nr 5, s. 13–14.
 • [Józef Sadzik], Twórczość i prawda, tłum. P. Krupa OP, [w:] „Nasza Rodzina” 1995, nr 7–8, s. 19–20.
 • Przepastne głębiny, [w:] „Nasza Rodzina” 1995, nr 10, s. 23–24.
 • W duchu Ewangelii. Z o. Maciejem Ziębą OP rozmawia o. Paweł Krupa OP, [w:] „Nasza Rodzina” 1995, nr 11, s. 11–14.
 • Towarzysze drogi, [w:] „Nasza Rodzina” 1996, nr 7–8, s. 6–8.
 • Puzzle z portretem Kościoła, [w:] „Szopka” 1997, nr 3, s. 9–10.
 • Być kapłanem, [w:] „Nasza Rodzina” 1997, nr 4, s. 8–10.
 • W stronę nieba, [w:] „Nasza Rodzina” 1997, nr 5, s. 6–7.
 • Historia czy legenda?, [w:] „Nasza Rodzina” 1997, nr 9, s. 8–10.
 • Artysta natchniony, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 1, s. 9–12.
 • Skąd zło?, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 2, s. 8–11.
 • Nie do odpuszczenia?, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 5, s. 16–17.
 • Przewodnictwo, [w:] „W drodze” 1998, nr 6, s. 49–59.
 • Miejsce dialogu? List do współbrata, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 7–8, s. 12–13.
 • Uniżoność czy poddanie? O pokorze, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 9–10, s. 7–8.
 • Niezrozumiany prorok, [w:] „Nasza Rodzina” 1998, nr 11–12, s. 9–10.
 • Błogosławieni czystego serca, [w:] „W drodze” 1999, nr 5, s. 27–30.
 • Studiowanie – asceza czy zabawa?, [w:] „List” 1999, nr 10, s. 5–8.
 • O prawdzie, [w:] „Nasza Rodzina” 1999, nr 11–12, s. 8–11.
 • Dwa obrazy Naldiniego, [w:] „W drodze” 2001, nr 1, s. 82–87.
 • Rozkoszować się Twoją duszą. Historia Diany i Jordana, [w:] „List” 2001, nr 7, s. 15–19.
 • Rany czy blizny?, [w:] „W drodze” 2001, nr 10, s. 72–78.
 • Pragnienie światła, [w:] „W drodze” 2002, nr 5, s. 61–65.
 • Zamyślenia przy fontannie, [w:] „W drodze” 2002, nr 6, s. 88–90.
 • Prawda jest jedna. O „Kodzie Leonarda da Vinci” rozmowa z o. P. Krupą OP, [w:] „W drodze” 2006, nr 5, s. 69–80.
 • Tego nie było w mediach, [w:] „Teofil” 2006, nr 2, s. 193–196.
 • Pycha, korzeń wszelkiego grzechu, [w:] „W drodze” 2010, nr 3, s. 28–34.
 • Nigdy nie byłem samotny, [w:] „W drodze”, 2010, nr 11, s. 30–35.