o. Maciej Roszkowski

Curriculum Vitae:

  • urodzony 15 kwietnia 1973 r. w Sławie
  • 1998 – rozpoczęcie nowicjatu w Zakonie Kaznodziejskim
  • 2003 – śluby wieczyste w Zakonie Kaznodziejskim
  • 2004 – święcenia kapłańskie

Wykształcenie teologiczne

  • 2002 – magisterium w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; praca magisterska: „Kryzys myśli spekulatywnej w późnym średniowieczu i jego wpływ na rozwój nowożytnego praktycyzmu”, napisana pod kierownictwem o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP.
  • 2007 – licencjat kanoniczny na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; praca licencjacka: „Antropologiczny wymiar weberowskiej koncepcji Wertfreiheit”, napisana pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Dzidka.
  • 2016 – doktorat na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim; praca doktorska: „Zum Lob seiner Herrlichkeit (Ef 1, 12). Die Scheeben’sche Konzeption des sakramentalen Charakters im Lichte der Idee des latreutischen Opfers“, napisana pod kierunkiem prof. Barbary Hallensleben.

Zatrudnienie

  • 2012-2015 – asystent w Katedrze Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim.
  • od 2012 – wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie (aktualnie wykładane przedmioty: Historia teologii nowożytnej, Teologia fundamentalna).
  • od 2015 – Członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie.