Nagranie wykładu ks. prof. Andrew Pinsenta

Dostępne jest już nagranie wykładu ks. prof. Andrew Pinsenta, który wygłosił w naszym Instytucie 12 kwietnia i który zatytułowany był The Virtues of the Children of God: Aquinas and the Life of Grace (Cnoty dzieci Bożych: Akwinata i życie łaską). Nagranie wraz z prezentacją znaleźć można na stronie poświęconej tegorocznej serii Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, dotyczącej relacji między naturą i łaską.