Wykłady Otwarte: O naturze i łasce

Zapraszamy serdecznie na tegoroczną edycję „Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego”, która w całości poświęcona będzie zagadnieniu natury i łaski. Czy człowiek jest z natury skierowany ku Bogu? Na czym polega życie łaską? Jakie są relacje między tym, co nadprzyrodzone a tym, co naturalne? To tylko niektóre z pytań, na które w tym roku będziemy się starać odpowiedzieć.

Wśród tegorocznych wykładowców będą prof. Lawrence Feingold – znakomity amerykański teolog, specjalizujący się m.in. właśnie w zagadnieniu naturalnego pragnienia Boga, a także ks. prof. Andrew Pinsent – dyrektor Ian Ramsey Centre na Uniwersytecie Oxfordzkim.

Pełny program tegorocznej edycji:

czwartek, 12 października 2017, godz. 19.00
Czy człowiek jest z natury skierowany ku Bogu? Szesnastowieczny spór o „naturę czystą” i jego teologiczne następstwa – dr Maciej Roszkowski OP

prezentacja towarzysząca wykładowi – kliknij tutaj

 

czwartek, 9 listopada 2017, godz. 19.00
Powołani do nieśmiertelności: szczególny charakter natury ludzkiej – dr Mariusz Tabaczek OP

prezentacja towarzysząca wykładowi – kliknij tutaj

 

czwartek, 14 grudnia 2017, godz. 19.00
Czy aniołowie zostali stworzeni w łasce? – dr Michał Mrozek OP

prezentacja towarzysząca wykładowi – kliknij tutaj

 

czwartek, 11 stycznia 2018, godz. 19.00
Odkupienie natury. Z rozważań o grzechu pierworodnym i łasce – dr Paweł Krupa OP

prezentacja towarzysząca wykładowi – kliknij tutaj

 

czwartek, 15 lutego 2018, godz. 19.00
Reginald Garrigou-Lagrange OP o naturze i łasce. Neoscholastyczna synteza – dr Mateusz Przanowski OP

prezentacja towarzysząca wykładowi – kliknij tutaj

 

czwartek, 22 marca 2018, godz. 19.00
„Człowiek jest pragnieniem Boga”: o naturze i łasce w teologii Henri de Lubaca – ks. dr Andrzej Persidok

prezentacja towarzysząca wykładowi – kliknij tutaj

 

czwartek, 12 kwietnia 2018, godz. 19.00
The Virtues of the Children of God: Aquinas and the Life of Grace (Cnoty dzieci Bożych: Akwinata i życie łaską) – ks. prof. Andrew Pinsent

prezentacja towarzysząca wykładowi (tłum. Piotr Janas OP) – kliknij tutaj

 

czwartek, 17 maja 2018, godz. 19.00
Dramat człowieka spełnionego. Kohelet potrzebuje zbawienia – dr Łukasz Popko OP

 

czwartek, 14 czerwca 2018, godz. 19.00
Cajetan and the Mystery of the Supernatural (Kajetan i tajemnica nadprzyrodzoności) – prof. Lawrence Feingold

tekst polskiego tłumaczenia wykładu
(ze względów technicznych nagranie jest niedostępne)

 

Spotkania odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na Służewie (Aula im. o. Jacka Woronieckiego OP, ul. Dominikańska 2). Wstęp wolny.

Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.