Sesja o wszechmocy Boga

Sesja naukowa pod przewodnictwem Zenona Kałuży (CNRS, Paryż).

godz. 10.00

Wprowadzenie: 

 

prof. Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Dramat wszechmocy Bożej w trzech aktach. Wszechmoc Boga według Piotra Damianiego

 

o. dr Michał Paluch OP (IT), Oswajanie wszechmocy? Droga do interpretacji wszechmocy Akwinaty 

 

dr Roman Majeran (KUL), Świat przez pryzmat Bożej wszechmocy. Ockham i następcy 

 

Dyskusja: 

 

godz. 14.30

Dyskusja: Deus omnipotens czy Deus indigens? O współczesnych kontestacjach klasycznej nauki o wszechmocy

Udział biorą: Tomasz Gałuszka OP, Piotr Napiwodzki OP, Mateusz Przanowski OP (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów)

Wprowadzenie: 

 

o. dr Mateusz Przanowski OP: 

 

o. dr Piotr Napiwodzki OP: 

 

Dyskusja, część pierwsza: 

 

Dyskusja, część druga: