Zdjęcia z wykładu prof. Andrew Pinsenta

W czwartek 12 kwietnia odbył się wykład prof. Andrew Pinsenta, zatytułowany The Virtues of the Children of God: Aquinas and the Life of Grace (Cnoty dzieci Bożych: Akwinata i życie łaską). Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia, nagranie już wkrótce.