Wykłady Otwarte IT: Teologia polityki

Serdecznie zapraszamy na nową serię Wykładów Otwartych Instytutu Tomistycznego, która w tym roku będzie poświęcona teologii polityki, oczywiście głównie (choć nie tylko) z tomistycznego punktu widzenia. Jako prelegentów będziemy mieli zaszczyt gościć m.in. prof. Bogdana Szlachtę, ks. prof. Jacka Grzybowskiego i prof. Pawła Kłoczowskiego. Przyjrzymy się takim kwestiom, jak porównanie tomistycznej i nowożytnej koncepcji prawa, cnoty polityczne, relacje między państwem i Kościołem, czy zestawienie Arystotelesowego i Kartezjańskiego rozumienia polityki.

Pierwszy wykład, zatytułowany Tomiści i polityka. Sylabus kontrowersji filozoficznych współczesności, odbędzie się już 10 października o godz. 19.00. Wygłosi go dr Paweł Milcarek – filozof, publicysta, założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Christianitas”, tłumacz prac św. Tomasza z Akwinu.

Spotkania odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na Służewie (Aula im. o. Jacka Woronieckiego OP, ul. Dominikańska 2). Wstęp wolny.

Nagrania Wykładów Otwartych z lat ubiegłych oraz informacje o wcześniejszych ich cyklach można znaleźć tutaj.

Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.