Wykłady Otwarte IT: Spory o Wcielenie w pierwszym tysiącleciu

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, który odbędzie się już za tydzień, w czwartek 7 marca o godz. 19.00. Najbliższy wykład zatytułowany będzie Wcielenie i jego konsekwencje. Spory doktrynalne pierwszego tysiąclecia, zaś wygłosi go o. dr Damian Mrugalski OP.

Dr Damian Mrugalski OP jest teologiem i filozofem, specjalistą w zakresie patrystyki. Obecnie wykłada teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie; prowadzi również zajęcia m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie. Jest autorem książek Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej (Kraków 2006) oraz Il Dio trascendente nella filosofia alessandrina, giudaica e cristiana (Roma 2013); publikował też artykuły w takich czasopismach, jak „Vox Patrum”, „Verbum Vitae” czy „Przegląd Tomistyczny”.

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się w klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (ul. Dominikańska 2), w Auli im. Jacka Woronieckiego OP. Więcej informacji na temat tegorocznego cyklu Wykładów oraz nagrania poprzednich spotkań można znaleźć tutaj.