Wykłady Otwarte IT: Chrystus jako Nowy Adam

W czwartek 8 listopada o godz. 19.00 zapraszamy serdecznie na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego. Tym razem prelegentem będzie o. dr Maciej Roszkowski OP, który wygłosi wykład Chrystus jako Nowy Adam (por. 1 Kor 15,45). Antropologiczne konsekwencje Wcielenia. To drugie spotkanie z tegorocznej serii wykładów, poświęconej zagadnieniu Wcielenia (więcej informacji na jej temat oraz nagranie poprzedniego wykładu można znaleźć tutaj).

O. dr Maciej Roszkowski OP jest obecnie regensem Polskiej Prowincji Dominikanów oraz wicedyrektorem Instytutu Tomistycznego. Wykłada także teologię w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie przez kilka lat pełnił też funkcję asystenta w Katedrze Teologii Fundamentalnej.