Wykład Otwarty prof. Lawrence’a Feingolda

Serdecznie zapraszamy w czwartek 14 czerwca o godz. 19.00 na kolejny Wykład Otwarty Instytutu Tomistycznego, kończący tegoroczną serię spotkań poświęconych zagadnieniu natury i łaski. Tym razem prelegentem będzie znakomity amerykański filozof i teolog, prof. Lawrence Feingold. Wygłosi on wykład Cajetan and the Mystery of the Supernatural (Kajetan i tajemnica nadprzyrodzoności), poświęcony zagadnieniu naturalnego pragnienia widzenia Boga według kardynała Kajetana.

Kajetan (1469–1534) to właściwie Tomasz de Vio, włoski dominikanin, wybitny filozof i teolog. Rozgłos zyskał m.in. dzięki przesłuchaniu Marcina Lutra, które przeprowadził w 1518 roku jako legat papieski, a także dzięki publicznej dyspucie z Giovannim Pico della Mirandolą. Do dziś pozostaje jednym z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych komentatorów pism św. Tomasza z Akwinu.

Lawrence Feingold jest obecnie profesorem teologii i filozofii w Kenrick-Glennon Seminary (Saint Louis). Początkowo był historykiem sztuki i rzeźbiarzem, lecz po tym, jak w 1989 roku przyjął chrzest i wstąpił do Kościoła katolickiego (pochodzi z rodziny mieszanej, żydowsko-protestanckiej), podjął studia z zakresu filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Później wykładał m.in. na Ave Maria University oraz w Cardinal Glennon College. Specjalizuje się m.in. w myśli św. Tomasza z Akwinu, zagadnieniu relacji między naturą i łaską, związkami między Kościołem i Izraelem, antropologii chrześcijańskiej oraz chrystologii. Jest autorem choćby takich książek, jak The Eucharist: Mystery of Presence, Sacrifice, and Communion (Emmaus Academic 2018); The Natural Desire to See God According to St. Thomas Aquinas and His Interpreters (Sapientia Press 2010); The Mystery of Israel and the Church (t. 1–3, Miriam Press 2010).

Wstęp wolny. Współorganizatorem Wykładów jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Więcej informacji o tegorocznej serii Wykładów Otwartych oraz nagrania dotychczasowych spotkań znaleźć można tutaj