Tomaszowe rozumienie grzechu

Wydawnictwo Catholic University of America Press opublikowało właśnie książkę Stevena J. Jensensa, Sin. A Thomistic Psychology. Poświęcona jest ona Tomaszowemu podejściu do zagadnienia grzechu i wychodzi od właściwego Akwinacie założenia, że ludzka wola zawsze pożąda dobra. Jak zatem możliwy jest grzech? Czy jest on tylko intelektualnym błędem, wzięciem zła za dobro, nie zaś wypaczeniem woli i pożądań? Jensen — za Tomaszem — przekonuje, iż istotą grzechu śmiertelnego jest uznanie jakiegoś dobra stworzonego za dobro ostateczne, którym jest przecież jedynie Bóg. Autor analizuje przy tym m.in. takie kwestie, jak Tomaszowe rozumienie pierwszej przyczyny grzechu, trzech głównych rodzajów grzechu, grzechy lekkie i zaniedbania (pełen spis treści i fragment książki można znaleźć na portalu Amazon).

Steven J. Jensen jest profesorem filozofii na University of St. Thomas (Houston), gdzie kieruje Center for Thomistic Studies. Specjalizuje się w filozofii średniowiecznej, w tym przede wszystkim w myśli św. Tomasza z Akwinu (a zwłaszcza w jego etyce), jak również w zagadnieniach związanych z prawem naturalnym i bioetyką. Jest autorem m.in. książek poświęconych teologii moralnej św. Tomasza: Good and Evil Actions. A Journey through Saint Thomas Aquinas (Catholic University of America Press 2010) oraz Living the Good Life. A Beginner’s Thomistic Ethics (Catholic University of America Press 2013)

Obecnie książka dostępna jest na stronie HFS Books (dystrybutora książek naukowych); na portalu Amazon będzie sprzedawana od 18 czerwca.